A GVH korábban előírta a megállapodások átalakítását, mert azokban a kizárólagos nagykereskedőnek sem tilthatja meg a gyártó, hogy úgynevezett passzív eladásokat teljesítsen a felségterületén kívülre, valamint a gyártó nem korlátozhatja az export irányú továbbeladást sem. Miután a Philip Morris a megállapodásokat ennek megfelelően módosította, a GVH megállapította, hogy azok így megfelelnek a kartellmentességet biztosító kormányrendelet előírásainak. A magyar versenytörvény 1996-os jogharmonizációs módosítása lehetőséget ad a kormánynak arra, hogy rendeletben határozza meg a kizárólagos forgalmazási megállapodásokra vonatkozó mentesítési feltételeket, amelyek megléte esetén az adott megállapodások mentesülnek a törvényi kartelltilalom alól. A mentesülés megállapítása azért szól a 2003. április 9-ig tartó időszakra, mert akkor új mentesítési kormányrendelet lép majd hatályba, amely új versenyhatósági eljárást és az akkori piaci helyzet vizsgálatát igényli.