A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló törvény tette kötelezővé a törzstőke felemelését legalább hárommillió forintra a korlátolt felelősségű társaságoknál. A végső törvényi határidő 2017. március 15. volt - írja az Inforádió.

A Fővárosi Törvényszék illetékességi területén 2017 májusában még több mint 13 ezer kft. nem tett eleget ennek az előírásnak.

Ezek a cégek ellen a cégbíróság hivatalból indít törvényességi felügyeleti eljárást. Ennek a lefolytatása után a céget megszűntnek nyilvánítja és elrendeli a kényszertörlését. Ha a társaságok még az eljárás megindulása előtt vagy alatt rendezik a helyzetet, akkor a bíróság nem indítja meg az eljárást vagy a folyamatban lévő eljárást megszünteti.

A társaság jogerős megszüntetésének és a kényszertörlési eljárás megindulásának a következménye, hogy a társaság a kényszertörlés közzététele után nem folytathat gazdasági tevékenységet, a cég neve kiegészül a ?kényszertörlés alatt" toldattal, illetve a társaság esetleges hitelezői bejelenthetik követeléseiket.

A törvényi előírások elmulasztása miatti szankciók a törvényes képviselőket is sújtják, mert öt évre eltilthatják a cégvezetéstől vagy gazdasági társaságban való többségi tulajdonszerzéstől, egyszemélyes társaság alapítástól. Az eltiltottat nem csak a kényszertörléssel érintett, hanem valamennyi olyan cégből törölni kell, ahol vezető tisztségviselő.

Az eljárás lefolytatása után a céget a cégbíróság hivatalból törli a cégjegyzékből. A megszűntnek nyilvánítás költsége 100.000 Ft cégbírósági felügyeleti illeték.