A PSZÁF által készített díjterhelési mutató célja egy olyan egységes mutatószám alkalmazása, amely segítségével tagokat éves szinten terhelő, a tagi befizetésekből és a hozamból levont díj megjeleníthető, és az egyes pénztárak esetében összehasonlítható legyen - olvasható a szervezet szerdai közleményében.

Bár az önkéntes nyugdíjpénztárak működésük költségeit a pénztártagok, illetve a munkáltatói tagok befizetéseiből levont díjból, a vagyonkezeléshez kapcsolódó tevékenységek ráfordításait a pénztártagok megtakarításait terhelő díjból fedezik, a felügyelet megállapította, hogy a pénztárak általában a jogszabályban megengedett korlátnál alacsonyabb díjakat alkalmaznak. Részben ennek is köszönhető, hogy amíg 2000-ben még 1,97 százalékot tett ki az átlagos díjterhelés, addig az 2012-re jelentősen lecsökkent, és mindössze 0,89 százalékot tett ki. Minden évben csökkenés volt, az egyetlen kivételt 2007 és 2008 jelenti, amikor az 1,06 százalékos arány 1,13 százalékra nőtt. (lásd táblázatunkat)

Szektorszintű súlyozott átlagos díjterhelés
Kép: Kattinson a nagyobb méretért!

A PSZÁF jelentése megállapítja azt is, hogy a díjterhelési mutató vizsgálatakor a pénztárak alapításától eltelt időre is tekintettel kell lenni. A megtakarítások kezdeti éveiben ugyanis a működési díjterhelés rész tetemes hányadot tesz ki a díjterhelésből, míg a befektetési tevékenységhez kapcsolódó díjak aránya csekélyebb, mivel a felhalmozott vagyon még nem számottevő. Később - a felhalmozott vagyon növekedésével - a befektetési tevékenységhez kapcsolódó díjterhelés részaránya fokozatosan nő a teljes díjterhelésen belül a működési díjterhelés résszel szemben, így hosszú távon már a befektetési tevékenységhez kapcsolódó díjrész a meghatározó. Ezt alátámasztja a statisztika is, hiszen amíg 2000-ben még 1,21 százalékot tett ki a működési díjterhelés, addig 2012-ben már csak 0,36 százalékot. Ezzel párhuzamosan a befektetési díjterhelés jóval kisebb mértékben csökkent, 0,77 százalékról 0,53 százalékra.

Amennyiben az egyes pénztárakat külön nézzük, úgy azt látjuk, hogy a legkisebb díjterheléssel, mindössze 0,19 százalékkal a Lilly Nyugdíjpénztár büszkélkedhet, míg a második helyen 0,24 százalékkal Bongrain Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztárt találjuk. A képzeletbeli dobogóra még a CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár fért fel 0,3 százalékos díjterheléssel, míg a lista másik végén az OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár áll igen kimagasló, 3,35 százalékos mutatóval. Őt 1,26 százalékkal a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár követi, míg a lista következő szereplője a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 1,12 százalékkal. (A részletes listáért kattintson!)