A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított fogyasztóvédelmi célvizsgálatot folytat az itthon határon átnyúló szolgáltatást nyújtó pozsonyi székhelyű Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Pois»ovòa a.s. biztosítónál. A cég az egykori Brokernet utódcégéhez, a Quantis Consultinghoz köthető, Magyarországon ők a fő forgalmazói a biztosításaiknak. A jegybank emellett korábban megállapította, hogy a Quantis Consulting Zrt. közvetlen és közvetett tulajdonosa egyidejűleg tulajdonos a Novis Biztosítóban is

A vizsgálat a 2018. szeptember 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan különösképpen azt tekinti át, hogy a biztosító szerződéskötés előtti és ahhoz kapcsolódó ügyfél-tájékoztatásai során megfelel-e a fogyasztóvédelmi célú jogszabályi előírásoknak. A vizsgálathoz kötődően az MNB ideiglenesen felfüggesztette a biztosító Sensum nevű rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításának hazai terjesztését. A felfüggesztés a konstrukcióval kapcsolatos jogsértések megszüntetéséig, de legföljebb a biztosítónál folytatott célvizsgálat határozattal való lezártáig marad érvényben.

Irreális hozamokkal számoltak

Az ideiglenes intézkedés oka, hogy az MNB által eddig feltárt adatok szerint a biztosítási termék lényeges jellemzőit bemutató kötelezően átadandó dokumentumok, így a várható költségeket bemutató teljes költségmutatóról szóló tájékoztató, illetve a mögöttes eszközalapok jövőbeni teljesítményét bemutató Kiemelt Információs Dokumentum (KID) nem megfelelő módszertannal végzett számításokon alapuló - ezáltal megtévesztő - információt tartalmaztak.

A hibás módszertan alapján alacsonyabb költséget és esetenként irreális, több-százmilliós várható lejárati összeget mutatott ki ügyfeleinek. Előfordult, hogy mindezt olyan kockázatos (például kriptovalutákat tartalmazó) eszközalapokban, amely kockázatok felvállalására az ügyfelek nem feltétlenül voltak felkészülve. Mindezek miatt az érintett ügyfeleknek súlyos érdeksérelmet okozhat a termékkel kapcsolatos hosszú távú kötelezettségvállalás, akár évtizedekre szóló szerződéses kapcsolat.

Nem először jártak így

A jegybank már a korábbiakban, 2018. július 4-én közzétett végzésében felfüggesztette a biztosító több, Magyarországon terjesztett, befektetési egységekhez kötött élet-, illetve nyugdíjbiztosítási termékének értékesítését, majd a 2019. július 11. napján kelt határozatával a termékek terjesztését a jogszerű állapot helyreállításáig megtiltotta. E tiltás addig marad érvényben, amíg a Novis Biztosító termékértékesítési dokumentumaiban világos, pontos és közérthető tájékoztatást nem ad e biztosítások kapcsán az ügyfél által befizetett tőke megőrzésére, illetve hozamra vonatkozó vállalása tényleges tartalmáról.