A bank számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve nem tett ismételt bejelentést az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette belső ellenőrzési és információs rendszerét, belső védelmi vonalait - közölte a pénzpiacokat felügyelő Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Az MNB hivatalból célvizsgálatot folytatott le a KDB Bank Európa Zrt.-nél a hitelintézet pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységének ellenőrzésére. A jegybanki vizsgálat a 2017. július 1. napjától a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

Az MNB a KDB Bank pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységével kapcsolatban hiányosságokat tárt fel annak bejelentési gyakorlatával kapcsolatban, a megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleinek nem készpénzes, tízmillió forintot elérő vagy meghaladó ügyleteinek szűrését és az automatikus szűrést illetően.

Hiányosságok voltak továbbá a belső ellenőrző és információs rendszer működtetése kapcsán a szűrési riasztások határidőben történő feldolgozása terén, valamint a belső védelmi vonalainak működésével kapcsolatban.

Az MNB megállapította, hogy a KDB Bank a vizsgált időszakban, egyes pénzmosásgyanús tranzakciók esetében jogsértő módon elmulasztotta teljesíteni ismételt bejelentési kötelezettségét az illetékes hatóság felé, továbbá számos alkalommal sérült a bejelentési kötelezettség teljesítésének haladéktalanságára vonatkozó követelmény.

A pénzügyi intézményeknek a téma kapcsán az az egyik legfontosabb kötelezettsége, hogy pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, illetve bármilyen eszköz ilyen jellegű, büntetendő cselekményből való származásra utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén haladéktalanul bejelentést tegyenek a nemzeti adóhatóságon (NAV) belül működő pénzügyi információs egység felé.

Ha e haladéktalanság nem teljesül, vagy akár az ismételt bejelentés elmarad, illetve a szolgáltató esetlegesen egyáltalán nem tesz bejelentést akkor az illetékes hatóság nem értesül megfelelő időben a pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás-gyanús tranzakciókról, s ezáltal veszélyezteti annak hatékony fellépését az ilyen esetekkel szemben.

A célvizsgálat során feltárt jogsértések miatt az MNB több mint 20 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, s (a jogsértések típusától függően) 60-105 napos határidővel kötelezte a KDB Bankot a hiányosság kijavítására, illetve az arról való írásbeli rendkívüli adatszolgáltatásra a jegybank felé.

A bírságösszegek meghatározásakor az MNB különösen súlyosbító körülményként értékelte, hogy a vizsgálat pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésének egyik leglényegesebb pontján tárt fel súlyos - egyébként a KDB Bank előtt ismert - mulasztásokat.

Enyhítő körülményként értékelte viszont a jegybank, hogy a KDB Bank a vizsgálat során már intézkedéseket hozott a jogsértések egy részének kiküszöbölésére.