Az aggodalmat nyilvánvalóan az váltotta ki, hogy a Fidesz egészségügyi programjában meglehetősen egyértelművé tette: kormányra kerülése esetén a patikák csak gyógyszerészek többségi tulajdonában működhetnének majd. Ezzel tulajdonképpen felszámolnák a 2007-es liberalizációt.

Ennek a rendelkezésnek volt ugyanis köszönhető, hogy a gyógyszerészek mellett új szereplők (gyógyszer-nagykereskedők, gyógyszergyártó cégek, orvosok) is megjelenhettek tulajdonosként.

A gyógyszer-gazdaságossági törvény az Egészségügyi Minisztérium szerint lehetővé tette, hogy új patikák nyíljanak ott, ahol arra lakossági szükséglet mutatkozik. Ennek köszönhető, hogy a biztosítottak jelenleg a korábbinál 400-zal több gyógyszertárban válthatják be a vényeket.


A patikanyitásokat egyébként nagyban segítette az is, hogy a gyógyszer-nagykereskedőkkel kialakított jó (esetenként igencsak szoros) kapcsolat segített az induló készlet feltöltésénél és az első néhány hónap gyógyszerkészletének finanszírozásánál. Az új szabályozással a gyógyszertárnyitás költségei is csökkentek.

A szakma szinte az első pillanattól kezdve támadta a liberalizációt. Ez a küzdelem határozottan felerősödött, amikor az Európai Bíróság úgy döntött: a gyógyszertárak tulajdon- és üzemeltetési joga is fenntartható kizárólag a patikusok számára (Napi, 2009. május 20.).


Öt gyógyszerészszövetség erre alapozva közösen fordult a kormányhoz a gyógyszerellátó rendszer szabályozásának teljes körű felülvizsgálatát kérve, mivel álláspontjuk szerint a jelenlegi szabályozás kárt okoz. Ha ezt eddig nem is érték el, az eredetileg 2010-re tervezett teljes liberalizációt végül sikerült megakadályozni. Most viszont a gyógyszer-nagykereskedők is igyekeznek ringbe szállni.

A GYNSZ ellenzi, hogy gyógyszerellátás terén korlátozzák a tulajdonosi kört, szűkítsék a vállalkozási formákat vagy akár a szakmai érdekképviseleteket ruházzák fel patika alapításával vagy működtetésével kapcsolatos jogosítványokkal (a Fidesz a kamaráknak is nagyobb szerepet szánna). Támogatnák ugyanakkor, hogy az új patikák alapításához minimum 30 millió forintos tőkerészt írjanak elő (most semmilyen kikötés nincs).

QP | Quality Placement