A kormány - a  verseny biztosítása érdekében - felmentést ad a pécsi önkormányzat, mint ajánlatkérő által kezdeményezett, a Vállalkozási elemekkel vegyes szállítási és lízing szerződés keretében Pécs város közigazgatási
területén közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) korszerűsítése, bővítése tárgyú közbeszerzési
eljárásban, a közbeszerzési törvény 62. paragrafus első bekezdés n pontjában foglaltak alkalmazása alól - áll a kormányhatározatban.

A közbeszerzési törvény idézett pontja kimondja, hogy a közbeszerzésen nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a versenytörvény szerint - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban, vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el.

Pécs város honlapján szerepel az önkormányzat ez év június 23-i ülésére készült előterjesztés szövege. Ebben - egyebek mellett - az szerepel, hogy a korszerűsítés első ütemében, 2015 elején a város közvilágítási lámpatest állományának egyharmada került lecserélésre. A korszerűsítési program részeként 7136 darab lámpatest cseréje történt meg, amelynek hatására 570 kilowatt beépített teljesítmény csökkenést értek el és ez tavaly közel 130 millió forint megtakarítást eredményezett.

A tervezett második ütem - amelyre a kormány felmentése szól - befejezése 2017 második negyedévében várható. A városnak várhatóan 300-400 millió forint áfafizetéssel kell kalkulálnia.

Két éve az Elios nyert

A Közbeszerzési Értesítő 2015. február 27-i számában jelent meg a korábbi hasonló pécsi tender eredménye. Ezt az Elios Innovatív Energetikai Zrt. nyerte. A szerződést vele a város 2014. november 24-én kötötte meg. A szerződés eredetileg becsült értéke nettó 900 millió, a végleges érték pedig nettó 894 millió forint volt. A vesztes ajánlattevő a Pannon Nívó Zrt. volt.

A nepszava.hu idén januárban azt írta, hogy a pécsiek elégedetlenek az Elios Innovatív Zrt. új, energiatakarékos, modern ledes lámpáival. A leggyakoribb panasz, hogy a zebrán és a kereszteződésekben nem látni rendesen a gyalogosokat, de volt, aki az égboltot világító lámpát talált. Nem ez az első eset, hogy a lakosok elégedetlenek lennének az új közvilágítással, decemberben a zalaegerszegieknek okozott súlyos gondokat Tiborcz István volt cégének munkája.

Ez lesz a nyertes cég feladata

Az előterjesztés melléklete az uniós értékhatárt elérő közbeszerzési hirdetmény szövege. Ebben a majdani nyertes ajánlattevő feladata Pécs közigazgatási területén a meglévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) leszerelése, továbbá a vállalkozási elemekkel vegyes szállítási (adásvételi) és lízingszerződés keretében közvilágítási hálózat aktív elemeinek (a világítótestek) beszerzése, a világítótestek üzembe helyezése. A nyertes ajánlattevő feladata még a projekt megvalósításhoz szükséges tervezés is.

A lízing konstrukcióra vonatkozó előírások: a finanszírozás zárt végű pénzügyi lízinggel történik, 120 hónapos futamidővel, havonkénti díjfizetéssel. Az ajánlatkérő előírta, hogy legkésőbb a finanszírozási időszak végén tulajdonjogot kell, hogy
szerezzen a korszerűsítés keretében felszerelt eszközökön. Az értékelésnél az ár lesz a túlsúlyos és a tárgyalásos közbeszerzésre 50 ajánlattevőt várnak.

Ajánlatot az tehet, aki az utolsó három évben rendelkezik összesen egy darab, pénzügyi lízing keretében finanszírozott, minimum nettó 500 millió forint értékű ingó eszköz(ök) lízingelésére vonatkozó referenciával. További feltétel, hogy ebben az időszakban szállítania, illetve felszerelnie kellett legalább nettó 600 millió forint értékű, legalább 7500 darab ledes lámpatestet.

QP | Quality Placement