A tájékoztatás szerint a NÚSZ Zrt. vagyona a 2010. évi nyitó 64,9 milliárd forintról 2013. év végére 43,1 milliárd forintra csökkent, döntően amiatt, hogy a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltető és fenntartó üzletágat 2013-ban átadta a Magyar Közút NZrt.-nek (MK NZrt.). A halmozott mérleg szerint a NÚSZ Zrt.-nek 18,5 milliárd forint vesztesége volt, amelynek egy része negatívan befolyásolta a költségvetési hiány alakulását - állapította meg az ÁSZ.

Az ÁSZ vizsgálata hiányosságokat tárt fel a szervezeti és működési szabályzatok megfelelőségével kapcsolatban, valamint megállapította, hogy a társaság leltározási szabályzata 2012. január 1-jétől nem felelt meg a legalább háromévente mennyiségi felvétellel történő leltározási kötelezettségnek. A számviteli politika 2013. július 1-jétől nem tartalmazott az állami vagyon éves beszámolójának összeállításával és könyvvezetésével kapcsolatos részletes szabályokat, továbbá nem rendelkezett az egyetemes útdíjszolgáltatói és útdíjszedői feladat számviteli szétválasztásának szabályairól - írja az ÁSZ.

A számvevőszék jelentésében kitér arra, hogy a társaság az Elektronikus Díjszedési Rendszert 2013. július 1-jétől rendeltetésszerűen használatba vette, azonban a tárgyi eszközök közötti aktiválása nem történt meg, így az értékcsökkenés elszámolása elmaradt.

Nem megfelelően számolt a NISZ

A NISZ Zrt. 2010-2013-ra kiterjedő ellenőrzése során az ÁSZ megállapította: a társaság vagyona az ellenőrzött időszakban 47,3 milliárd forinttal nőtt, 2013. december 31-én 55,6 milliárd forint volt. A társaság mérleg szerinti eredménye az ellenőrzött években pozitív volt.

Az ÁSZ vizsgálatának megállapítása szerint az önköltségszámítás nem támasztotta alá a NISZ Zrt. által nyújtott központosított informatikai és távközlési szolgáltatás, a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás díjait. 2010-2011-ben az egyösszegű díjtervezés miatt nem volt megállapítható a közvetlen és a közvetett költségek, valamint a nyereség tervezett összege, 2012-2013-ban a díjakat üzleti tervek alapozták meg - olvasható a jelentésben.

A számvevőszék az ellenőrzés során megállapította: nem volt megfelelő a NISZ Zrt.-nél a közszolgáltatási tevékenységek bevételeinek és ráfordításainak elkülönített elszámolása.

Az ÁSZ javaslatokat fogalmazott meg a NISZ Zrt. és a NÚSZ Zrt. vezérigazgatóinak, amelyekre a vezetőknek intézkedési tervet kell készíteniük.

QP | Quality Placement