A csütörtök éjjel megjelent Magyar Közlöny tartalmazza azt az engedményt, hogy a veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett - üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység (egyszerűsítve a házhozszállítás) - bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható, a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján

Ilyen tevékenységet - szintén bejelentés és engedély nélkül - a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathat. A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem is bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható, de termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető.

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható.

Egy másik új előírás, hogy a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzést - a kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagjának egyedi mentesítése alapján - a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon is lehet végezni. A beszerzés iránti mentesítési kérelemről a kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja soron kívül dönt. A veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytag a kormány másik tagjára is delegálhatja a döntési jogkörét.

A kormány döntött még a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerült, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs által indokoltnak ítélt költségek finanszírozásáról is.

Eszerint ilyen, indokoltnak ítélt és írásban meghatározott költségek finanszírozására kötelezettséget vállalni előzetes pénzügyi ellenjegyzés nélkül is lehet, az utólag, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül is le lehet papírozni - annyi a korlát, hogy az összeg eléri a bruttó százmillió forintot, akkor a kötelezettségvállaló - a kötelezettségvállalást megelőzően 1 munkanappal - köteles tájékoztatni az államháztartásért felelős minisztert.