"Örömmel tájékoztatjuk, hogy elértük a 70 százalékos tagdíjfizetői arányt! Így egy újabb évre megfelelünk a jogszabályban előírtaknak!" - ezt a levelet küldte ki március 30-án a Horizont Magánnyugdíjpénzárt a tagjainak. Ez azt jelenti, hogy a tíz évvel ezelőtti államosítást túlélő négy magánnyugdíjpénztár közül a legnagyobb tagjai fellélegezhetnek: az idén már biztosan nem rendeli el a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az intézmény végelszámolását amiatt, hogy nem szedett be elég tagdíjat.

Lelkesen fizetnek a tagok

A Horizont február 1-jén indította el az idei tagdíjbefizetésre ösztönző kampányát, ebben arra kérte a tagokat, hogy az évi 2400 forintos tagdíjat, illetve a 9600 forintos támogatást fizessék be egy évre előre. A díjfizetés 2021. márciustól 2022. februárig tartó egy éves időszakra szól, a befizetési határidő 2021. március 31.

A tagdíj befizetése elengedhetetlen, hiszen törvényi előírás alapján 70 százalékos tagdíjfizetési arány eléréséhez kötött a magánnyugdíjpénztár fennmaradása, mivel a jogszabály rendelkezései szerint a pénztár jogutód nélkül végelszámolással megszűnhet, ha a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám 70 százaléka alá csökken.

A tagdíj a pénztártagok saját nyugdíjcélú megtakarítását gyarapítja, amelyből a pénztár mindössze 2,5 százalékot vonhat el. Ez a 2400 forintos éves tagdíj esetén 60 forint elvonást jelent. A fennmaradó összeg a tag egyéni nyugdíjszámlájára kerül. Mivel a jogszabály indokolatlanul alacsony mértéket szabott meg a tagdíjakból történő működési elvonásra, a pénztár - a többi magánnyugdíjpénztárhoz hasonlóan - a napi működési kiadások fedezetére, azaz a számlavezetéshez és a pénztár kötelezettségei teljesítéséhez szükséges költségekre működési támogatást is kér.

Ennek összege a Horizontnál az idén is 9600 forint. A pénztár honlapján március 30-án a tagdíjbefizetést számláló mutató 71 százalékon állt, a működési támogatást pedig a tagok 60 százaléka fizette be. Az elmúlt négy évben a pénztárnál a tagok körülbelül 80 százaléka fizette be a tagdíjat, emellett 62 százalékuk fizetett működési támogatást is.

Jól állnak a többiek is

A a Horizontnak jelenleg 34,6 ezer tagja van, a pénztárnál kezelt vagyon tavaly év végén 173 milliárd forint volt, ez forgott volna kockán, ha nem fizetnek a tagok. A Horizonthoz hasonlóan a Budapest Magánnyugdíjpénztár is éves tagdíjat kér, ugyancsak 2400 forintot. A 6700 pénztártag összesen 39 milliárd forintos vagyon az idén már biztonságban van, 2021 egészére teljesítették már a 70 százalékos tagdíjfizetési arányt, sőt az intézmény közlése szerint már most stabilan e fölött állnak. 2020-ban a 80 százalékot is meghaladta a fizetési arány, erre számítanak 2021-ben is.

A Szövetség a második legnagyobb pénztár, több mint 9100 taggal és 43 milliárd forintos kezelt vagyonnal rendelkezik. Náluk a tagok nagyjából fele-fele arányban fizetnek havi, illetve időszakos (éves, több hónapos) tagdíjat. Az éves minimál tagdíj összege 4800 forint, vagyis havonta 400 forint. A pénztár havonta teszi közzé a Facebook-oldalán a tagdíjfizetési arányok alakulását, ami általában 73 százalék fölött van. Márciusban már 23-ra teljesítették a 70 százalékos minimum szintet a tagok.

A legkisebb megmaradt magánnyugdíjpénztár az MKB, amelynek 3634 tagja van és több mint 20,4 milliárd forintos vagyont kezelt január végén. A magán ágazatában a tagok 20-30 százaléka előre utalással fizeti a tagdíjat (éves, féléves, negyedéves rendszerességgel), a többség 70-80 százalék havi rendszerességgel utal. A tagdíj mértéke 1000 forint havonta, vagyis évente 12 ezer forint. Ez a legmagasabb a piacon, de a tagok ezzel sem járnak rosszul, hiszen a törvények értelmében az összeg 97,5 százaléka az egyéni számlájukra kerül. Az MKB-nál is stabilan 70 százalék fölött van a tagdíjfizetési arány, sőt tavaly az év vége felé már a 80 százalékot is megközelítette.

A tagdíjon felül a Budapestnél a tagok többsége befizette tavaly is, és az idén is a 6 ezer forintos működési támogatást. A Szövetségnél nehezebb rávenni a tagokat az adakozásra, csupán az ötödük fizet be átlagosan 5 ezer forintos az intézmény működtetésére. Az MKB-nál is csupán 30 százalék körül van a támogatást fizetők aránya, ez a pénztár 12 ezer forintot kér évente, tavaly így összesen több mint 13 millió forintot sikerült összegyűjtenie a működésére.