A magánnyugdíjpénztárakról szóló kormányrendelet előírása szerint a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépéseknél az átlépési nyilatkozat kötelező melléklete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet által kiadott útmutató, amely az átlépéssel kapcsolatos ismereteket tartalmazza. Az útmutatóban fel kell tüntetni a pénztárak befektetési teljesítményét, a felügyeletnek bejelentett legutolsó tárgyévi nettó hozamrátát, az elmúlt 10 naptári év átlagos nettó hozamrátáját és a vagyonnövekedési mutatót is.

Az évente változó magánnyugdíjpénztári teljesítmény-adatokat a felügyelet a következő év március 15-ig közzéteszi honlapján. Ezzel egyidejűleg, az évente változó útmutatót is nyilvánosságra hozza a PSZÁF az új, aktuális adatokkal. Tekintettel arra, hogy az útmutató célja az átlépni szándékozó tagok minél gyorsabb és pontosabb tájékoztatása, annak használatára vonatkozóan az alábbi átmeneti szabályokat kell a magánnyugdíjpénztáraknak betartani.

A 2008. évi teljesítményadatokat tartalmazó útmutatót az új, 2009. évre vonatkozó adatok ismeretében, azaz azok felügyeleti publikálása után csak abban az esetben lehet az átadó pénztárnak elfogadni, ha azt az átlépni szándékozó tag a 2009. évi adatokkal megjelentetett útmutató nyilvánosságra hozatalának napjával, vagy azt megelőzően aláírta és az átlépés 2010. március 31-ével megvalósul, azaz az átvevő pénztárban a tagsági jogviszony kezdete 2010. április 1.

A felügyelet felhívja a figyelmet, hogy a fenti két feltételnek együttesen kell érvényesülnie. Ellenkező esetben csak a PSZÁF által nyilvánosságra hozott 2009. évi pénztári adatokat tartalmazó útmutató fogadható el az átlépés kellékeként.
QP | Quality Placement