A Lieko kereskedőcégként az olasz és a magyar Parmalat termékeit értékesítette. A Fővárosi Bíróság június 14-én nevezte ki a Csabaholdingot a Lieko felszámolójaként – tájékoztatta a NAPI Gazdaságot Csia László, a Csabaholding ügyvezetője. Csia elmondta, hogy legelőször fel kell mérnie a cég vagyonát, el kell készíttetnie a zárómérleget, majd értékesítenie kell a vagyont. A mintegy 22 millió szlovák koronára rúgó tartozások meghaladták a társaság vagyonát, s többek között ezért vált szükségessé a felszámolása. A magyar Parmalattal kapcsolatos további hír, hogy a pénteki hitelezői találkozón elhangzott: a Parmalat Hungaria Rt. válsághelyzetét többek között az okozta, hogy a cég nem tett időben eleget fizetési kötelezettségeinek, s a határidő-módosításokat is csak garanciákkal tudta elfogadtatni. A csődhelyzetet pedig az idézte elő, hogy a korábbi menedzsment későn ismerte fel a likviditási problémákat, s elmaradt a kapacitások átcsoportosítása. Tavaly a vállalat átlagosan havi 240 millió adósságot halmozott fel, amely az utolsó hónapokban 300 millióra nőtt. A társaságnak ma összesen 1,165 milliárd forint követelése van, miközben 6,6 milliárd forinttal tartozik a hitelezőknek. Az idei üzleti tervben megfogalmazottak szerint eddig megoldották a vezetési válságot, a folyamatos termeléshez pénzügyi forrásokat biztosítottak a Raiffeisen Bank támogatásával, növelték a feldolgozott tejmennyiséget is: míg januárban napi 65 ezer, addig júliusban 95 ezer litert dolgoztak föl. Részletek a mai NAPI Gazdaságban.