A jó kvalitású mérnököket csak olyan vállalatok tudják megtartani, akik hosszútávon vonzó szakmai előremenetelt tudnak biztosítani a számukra - véli a tanácsadó cég.

A kutatásban részt vevő vállalatok szinte mindegyike mérnökhiánnyal küzd. Leginkább minőségügyi, villamos, illetve folyamat - és gyártómérnökök után folyik hajtóvadászat. Legnépszerűbbek, és egyben a legkeresettebbek a minőségügyi mérnökök, annak ellenére is, hogy a cégek 91 százalékának van ilyen munkakörű alkalmazottja. Legrosszabb helyzetben az építőmérnökök vannak, akiket elenyésző számban alkalmaznak, de esetükben a munkaerőhiány is elenyésző.

QP | Quality Placement

A legnagyobb problémát a vállalatok fele a felsőoktatás színvonalában látja.. A 2011-es felméréssel szemben, amikor a hiány okának a kevés végzett mérnököt jelölték meg, mára a legnagyobb problémát az oktatás elégtelen színvonala, a releváns szaktudással rendelkező mérnök szakember gárda hiánya jelenti. Ugyancsak az oktatáshoz kötődik a nyelvtudás hiánya, ami a válaszadók 70 százaléka szerint jelent a gondot.

Mi kell a mérnöknek?

A mérnökök motiválásának legjobb eszköze a karrierút és a fejlődési lehetőségek biztosítása - a résztvevő vállalatok 72 százaléka ért ebben egyet. Ennek ellenére csupán a cégek egyharmadánál működik életpályamodell. A kilépők fele éppen a fejlődési lehetőségek hiányát jelölte meg felmondása okaként.

A cégek szerint leginkább kihívást jelentő projektekkel lehet motiválni a mérnököket. A vállalatok 65 százaléka azonban úgy gondolja, hogy bizonyos szenioritás felett nem tudnak megfelelő szakmai kihívásokat biztosítani számukra. Ez ugyanis csak bizonyos vállalat méret felett valósítható meg. Ezért a multinacionális vállalatok versenyelőnyt élvezhetnek, hiszen a nemzetközi karrier lehetőségét is felvillanthatják a mérnökök előtt.

Kellene a bónusz

A cégek mindössze 30 százaléka alkalmaz eltérő bérpolitikát a mérnököknél. Ennél is kritikusabb a helyzet a mérnökök teljesítményének ösztönzésére rendkívül hatékony bónuszpolitika esetében, amit a vállalatok egynegyedénél egyáltalán nem alkalmaznak.

Különösen az eseti bónusz, illetve a projektalapú bónuszprogram alacsony népszerűsége mutat rá egy kritikus hiányosságra a mérnöki pozíciók hazai javadalmazásában.

Ahol nincs lehetőség projektalapú vagy külön bónuszprogram létrehozására, ott az egyénre szabott, a munkavállaló saját céljain alapuló, átlátható bónuszrendszer kialakítása célszerű, hogy a munkavállalók motivációját minden életciklusban fenntartsák - derül ki a Hay Group felméréséből.