A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálatot végzett az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nél (Union), a 2017. május 16-tól kezdődő időszakot áttekintve. A jegybank megállapította, hogy a biztosító a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) állományánál számos esetben nem vagy késedelmesen nyújtott tájékoztatást (a szerződés létrejötte, megszűnése, s a díjfizetés elmulasztása kapcsán) az üzembentartóknak, illetve a kötvény- és a kárnyilvántartó szervnek. Az Union a bonus-malus besorolás kapcsán is többször megsértette az értesítési kötelezettségre vonatkozó előírásokat.

Lassú volt a kárrendezés

A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításoknál a biztosító egészségügyi kockázatelbírálási gyakorlata minősült jogsértőnek. Az életbiztosítási szerződés létrejöttéről tájékoztató kötvények nem tartalmazták a kockázatviselés kezdetének időpontját, így erről a szerződő ügyfelek sem értesülhettek. Több esetben hiányosak vagy jogsértők voltak az életbiztosítási szerződések megszűnéséhez kötődő tájékoztatások is.

Az MNB az ellenőrzött élet- és nem-életbiztosítási termékek szerződési feltételei kapcsán is több jogszabálysértést állapított meg. Az Union a vizsgált életbiztosítási termékének szerződési feltételeiben nem megfelelően határozta meg a kockázatelbírálási határidő kezdő időpontját, valamint jogszabálysértő rendelkezéseket alkalmazott a díjmentesítés vonatkozásában is. Az Union belső szabályozása a kárrendezés egyes részfolyamatainál nem tartalmazott határidőt, továbbá a biztosító több esetben túllépte a belső szabályozásában és szerződési feltételeiben a kárrendezés egyes részfolyamataira előírt határidőt.

Hiányos volt a tájékoztatás

Az Union egyes élet- és nem-életbiztosítási termékismertetőkben az adott termék jellemzőiről több ügyfél számára nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújtott tájékoztatást. Ugyanez volt megállapítható a kgfb díjfelszólító levelek, a károsult kártérítési igényével összefüggő tájékoztatások, illetve a vizsgált életbiztosítási termékhez kapcsolódó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat illetően is. A panaszkezelési területen a biztosító egyes telefonos panaszokról nem vett fel jegyzőkönyvet, azokat a panasznyilvántartásában sem rögzítette. A panasz elutasítása esetén az Union több esetben hiányosan adott tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségekről, egyes panaszokra pedig a jogszabályi határidőn túl küldött választ.

Az informatika (IT) biztonság terén a sérülékenységek kezelése, illetve az adatok titkosítása kapcsán merültek fel hiányosságok. Az ügymenet kiszervezése kapcsán pedig egyes kiszervezett tevékenységek esetében nem az előírásoknak megfelelően állapította meg azok kiemelten fontos jellegét, illetve az e szerződésekről vezetett nyilvántartása sem felelt meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak.

Az MNB a feltárt hiányosságok miatt 40 millió forint felügyeleti és 10 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot rótt ki az Union biztosítóra, s 2021. október 31-i (az IT-problémáknál december 31-i) határidővel kötelezte arra, hogy írásban számoljon be a jogsértések kijavítása kapcsán megtett intézkedésekről. A bírságösszeg mértékét súlyosbította, hogy számos hiányosság a nyilvántartási, illetve ellenőrzési rendszer nem megfelelő működésére vezethető vissza. További súlyosbító körülményként értékelte az MNB, hogy az ügyfelek érdekeit sértő szabálytalanságok a szerződésből eredő jogok megismerésének és érvényesítésének a lehetőségét nehezítik meg. Enyhítő körülmény volt, hogy a biztosító az MNB megállapításait számos esetben elfogadva korrekciós intézkedésekről vagy annak tervéről adott számot.