Újabb jelentős, 50 millió forint bírsággal sújtotta a Quantis Consulting Zrt.-t a Magyar Nemzeti Bank. A pénzügyi felügyelet különösen az összeférhetetlenségi és ösztönzőkre vonatkozó szabályok megsértése alapján döntött a kemény bírság kiszabásáról. A cég ugyanis többes ügynök biztosításközvetítő jutalékrendszerével előnyben részesítette a tulajdonosi körében átfedéseket mutató Novis Biztosító termékeit és belső szabályzatai sem tárták fel és kezelték megfelelően ezt az érdekkonfliktust. A Quantis Consulting Zrt gyakorlata ezért súlyosan sértette az ügyfelek érdekeit. A szakmai zsargonban leírt tranzakciók lényege az volt, hogy az ügyfeleket a Quantis érdekkörébe tartozó biztosítóhoz "terelték". (A Quantis Consulting egyszemélyes tulajdonosa Kostevc Péter, a Brókernet Zrt. egykori résztulajdonosa volt. Érdekkörébe a céginformációs adatok szerint 16 cég tartozik, ám ezek közül 8 már megszűnt vagy átalakult, 1 pedig végelszámolás alatt áll. Kostevc korábban állandó szereplője volt a 100 Leggazdagabb magyar című kiadványnak. A magyar gazdagok  rangsorában legutóbb 2016-ban szerepelt, vagyonát akkor 7,5 milliárd forintra becsültük.)

A Magyar Nemzeti Bank közleményéből kiderül, hogy a 2017. január 1-jétől kezdődő időszakot, többek között a biztosításközvetítőnek az összeférhetetlenséggel, érdekkonfliktusok kezelésével kapcsolatos belső szabályozását tekintette át. A vizsgálat során az MNB idén májusban végzésével ideiglenesen felfüggesztette a Quantis Consulting Zrt. számára a (szlovákiai székhelyű, itthon határon átnyúló szolgáltatást végző) Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Pois»ovòa a.s. biztosító (Novis Biztosító) biztosítási alapú befektetési termékeinek további értékesítését.

A jegybank megállapította, hogy a Quantis Consulting Zrt. közvetlen és közvetett tulajdonosa egyidejűleg tulajdonos a Novis Biztosítóban is. (A céginformációs adatok szerint a Quantis Consulting  Zrt. 2018-as árbevétele 1,7 milliárd forint volt, adózás előtti eredménye viszont csak 32 millió forintot tett ki.)

A jegybank ma publikált határozatában kötelezte többek között a Quantis Consultingot arra, hogy összeférhetetlenségi, az érdekkonfliktusok kezelésére és megszüntetésére vonatkozó szabályzatában rendelkezzen az ügyfelek érdeksérelmének kockázatát felvető helyzetek megelőzéséről, kezeléséről. Az MNB e kötelezések végrehajtásáig - fenntartva korábbi végzésében foglalt döntését - továbbra is megtiltja a biztosításközvetítőnek, hogy forgalmazza a Novis Biztosító biztosítási alapú befektetési termékeit.

Az MNB ugyanakkor elvárja a biztosításközvetítőtől azt is, hogy a továbbiakban mindenben jogszabályszerű tájékoztatást nyújtson ügyfeleinek az életbiztosítási szerződések megkötése előtt. Ennek során egyértelműen, közérthetően jelezze, hogy az általa közvetített termékre annak biztosítója vállal-e tőke-, illetve hozamgaranciát. Ugyancsak szükséges, hogy a Quantis Consulting által - az életbiztosítási szerződés előtt az ügyfélnek kötelezően átadandó - termékismertető dokumentum megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. A biztosításközvetítőnek 90 napon belül kell írásbeli tájékoztatást adnia a kötelezések végrehajtásáról.

A feltárt jogsértések és a súlyosító és enyhítő körülmények mérlegelése alapján az MNB 50 millió forint bírságot is kiszabott a biztosításközvetítővel szemben. A bírság mértékét befolyásolta, hogy a biztosításközvetítő a többi, általa forgalmazott biztosításhoz képest magasabb jutalékot fizetett közvetítőinek a (a tulajdonosi körben átfedést mutató) Novis Biztosító konstrukcióinak értékesítése után. A közvetítők érdeke így nem az ügyfelek számára megfelelő, hanem a számukra magasabb jutalékot adó konstrukciók értékesítéséhez fűződött. Az MNB 2017. május 18-án már hozott elmarasztaló intézkedést a Quantis Consulting Zrt-vel szemben, határozatában 52,5 millió forint bírságot is kiszabva többek között az életbiztosítási ügyfélszerződések megszüntetését és újak megkötését célzó jogsértő gyakorlata és az ügyfeleknek nyújtott elégtelen szakmai tájékoztatása miatt.

A Novis Biztosítót illetően a jegybank már a korábbiakban, 2018. július 4-én közzétett végzésében felfüggesztette a Novis Biztosító több, Magyarországon terjesztett, befektetési egységekhez kötött élet-, illetve nyugdíjbiztosítási termékének értékesítését. E felfüggesztés addig marad érvényben, amíg a Novis Biztosító termékértékesítési dokumentumaiban világos, pontos és közérthető tájékoztatást nem ad e biztosítások kapcsán az ügyfél által befizetett tőke megőrzésére, illetve hozamra vonatkozó vállalása tényleges tartalmáról.