Az MNB piacfelügyeleti eljárást folytat két, Új-Zélandon székhellyel rendelkező, 3TG FX Financial Limited Partnership és a Perefcto FX Capiatl Management Limited nevű társaság tevékenységének áttekintésére.

A piacfelügyeleti eljárás azt kívánja megállapítani, hogy e társaságok végeznek-e, vagy végeztek-e - rendszeres gazdasági tevékenységük keretében - az MNB engedélye nélkül a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben írt befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve kiegészítő szolgáltatást, továbbá bejelentés hiányában ugyanezen törvény szerinti függő ügynöki tevékenységet.

A bizonyítási eljárás során eddig beszerzett bizonyítékok alapján a jegybank ma közzétett végzésében - az MNB-ről szóló törvényben biztosított felhatalmazásával élve − azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a 3TG FX és a Perfecto FX engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen.

Az MNB végzése semmilyen formában nem érinti a társaságok befektetőkkel szemben fennálló, a már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét. A jegybank piacfelügyeleti eljárását határozattal zárja majd le, amelynek eredményét nyilvánosan közli internetes honlapján.