A PSZÁF ügyfélbejelentés nyomán hivatalból indított piacfelügyeleti eljárást a pozsonyi székhelyű, de kizárólag magyarországi tulajdonossal és vezető tisztségviselőkkel rendelkező Credit Bonus a.s. itthoni tevékenysége kapcsán. A vizsgálat - amelynek keretében a Felügyelet 2010. április 15-én helyszíni ellenőrzést is tartott a társaság budapesti irodájában - megállapította, hogy a Credit Bonus a.s. 2008-tól üzletszerű módon engedély nélkül nyújtott kölcsönt és végzett pénzügyi lízingtevékenységet Magyarországon.


A társaság e tevékenységét - egyes ügyfeleit és a felügyeletet is megtéveszteni szándékozó módon - határon átnyúló szolgáltatás látszatát keltve végezte a felügyeleti határozat meghozatalának napjáig. A vizsgálat megállapítása szerint a Credit Bonus - amely 2009 márciusában egyébként tájékoztatás kért és kapott a felügyelettől a jövőbeni határon átnyúló tevékenység végzésének jogszabályi feltételeiről - egyértelműen kihasználta a magyar és a szlovák jogi szabályozás adta esetleges különbségeket, megkerülve a hazai hitelintézeti törvény rendelkezéseit.


A bírságok mértékének meghatározásakor a felügyelet súlyosbító tényezőként vette figyelembe, hogy a Credit Bonus felelős képviselői az eljárás során a hatósággal szemben megtévesztő magatartást tanúsítottak, több, önmagukban is engedélyköteles tevékenységet huzamos időn át végeztek, felügyeleti ellenőrzés hiányában ezzel kiemelten kockázatos helyzetbe hozva ügyfeleiket. Enyhítő körülménynek számított, hogy a tevékenység végzését a társaság nem kívánta eltitkolni a vizsgálat során.
QP | Quality Placement