A Quaestor Értékpapír Zrt. "f.a." felszámolója a hiánytalanul meglévő eszközök kiadását folytatja, egyben a kiadással kapcsolatos ügymenetét az ügyfelek gyorsabb kiszolgálása érdekében az alábbi módon bővíti, illetve módosítja - olvasható a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit (PSFN) Kft. honlapján.

A kiadási igénnyel rendelkező ügyfélállomány nagysága miatt a felszámoló a kiadási iroda létszámát lehetőségeihez mérten és indokolt mértékben megnöveli.

Emellett a felszámoló a továbbiakban lehetőséget biztosít arra is, hogy egy új eljárásmód igénybe vételével, az ügyfél-azonosítás távoli megvalósításával az érintettek gyorsabban hozzájussanak eszközeikhez.

Ennek igénybevételéhez az ügyfélnek:

  • le kell töltenie a PSFN honlapján található Quaestor Értékpapír Zrt. "f.a." - Transzferálási és átutalási megbízás" elnevezésű nyomtatványt
  • a letöltött nyomtatványt közjegyző előtt ki kell töltenie, a közjegyzőnek a kitöltött dokumentumot kell hitelesítenie,
  • a közjegyző által hitelesített transzferálási megbízás eredeti példányát tértivevényes postai küldeményben kell megküldenie a Quaestor Értékpapír Zrt. "f.a." (1132 Budapest, Váci út 30.) címére.

A felszámoló felhívta az ügyfelek figyelmét a transzferálási megbízás teljesíthetőségének egyéb feltételeire:

  • az ügyfél által nyilvántartott értékpapír állománynak egyeznie kell a Quaestor nyilvántartásaival, és
  • az ügyfélnek rendelkezni kell a Quaestornál vezetett értékpapírszámlán kívül másik, élő értékpapírszámlával, valamint
  • az ügyfélnek a transzferálási megbízás ellenértékét teljesítenie kell. A fizetendő transzferdíj összegét a közjegyzői okirat beérkezését követően a felszámoló a közjegyző által hitelesített okiratban megadott e-mail útján közli az ügyféllel. Az ügyfél által megfizetett transzferdíj beérkezése után 8 munkanapon belül teljesítésre kerül a transzfermegbízás az értékpapíroknál.

A felszámoló felhívja továbbá az ügyfelek figyelmét arra is, hogy egyes értékpapírok transzferbefogadása akadályokba ütközhet, ezért javasolja, hogy az ügyfelek az értékpapírszámla vezetőjüknél előzetesen egyeztessék le a transzferálásra kerülő értékpapírok körét, különös tekintettel arra, hogy az ügyfél megbízása alapján teljesített, de befogadásra nem kerülő transzferálásokból eredő károkért a felszámoló felelősséget nem tud vállalni. Ezen értékpapíroknál az újbóli transzferálás költségei a továbbiakban is az ügyfelet terhelik - olvasható a felszámoló honlapján.

QP | Quality Placement