A Napi Gazdaság hétfői számának cikke

- Hogyan jellemezhető a távhőpiac általános helyzete, milyen jövő előtt áll az ágazat?

- A távhőellátás energiaszolgáltatás, éppen úgy, mint a gáz-, a villamosenergia- vagy a víziközmű-szolgáltatások. Ennek megfelelően a távhőszolgáltatásnak ezekkel megegyező kihívásokkal kell szembenéznie. Az egyik legfontosabb kihívás a piac megőrzése, illetve az új piacok megszerzése. A liberalizációt követően a fogyasztók szabadon választhatnak maguknak szolgáltatót, tavaly óta a Főtáv is versenyhelyzetbe került, mivel az Alkotmánybíróság múlt évi döntése szerint jogi eszközökkel nem lehet senkit a távhőszolgáltatásban tartani. A fogyasztói elégedettség és a fogyasztóközpontúság jelentik azokat a kihívásokat, amelyekre minden szolgáltatónak választ kell adnia. A távfűtés egyik legnagyobb előnye, hogy a távolról szállított energia tisztább és környezetbarát fűtési módot jelent. A szolgáltatás kényelmes, hiszen minden szükséges berendezés a Főtáv tulajdonában van, mindezeket pedig különböző többletszolgáltatásokkal egészítjük ki. A jövőt a multifunkcionalitás és az igények komplex kiszolgálása, a technológiai és szolgáltatásbeli fejlesztések jelentik. A Főtáv - a múltból eredő örökségként - ma is részt vesz a lakásokon belüli berendezések üzemeltetésében és javításában, olyan terveken dolgozunk, hogy miként tudnánk ezt az igényt még jobban kiszolgálni. Ebbe a körbe tartozik például a távhűtés, a lakáshűtésben szerzett tapasztalatok mellett nemrégiben kezdtük el a Heim Pál Gyermekkórház hűtési rendszerének kialakítását, ami komoly referenciát jelent majd a közületi épületek hűtésében. Dolgozunk továbbá egy csomagon, amely társasházak, lakásszövetkezetek számára teljes karbantartási szolgáltatást kínál majd, a villamosenergia-rendszer, a csatorna- és vízhálózat vonatkozásában is. Mindezt a 24 órán át élő hangon elérhető kontakt center támogatásával tervezzük megvalósítani, egy leányvállalat keretein belül.


- Korábban komoly hátrányban volt a távhő az ár szempontjából. Milyen lépésekkel sikerült a versenyképességet javítani?

- A távfűtés 2007-ben mintegy 20 százalékos árhátrányban volt a tömbfűtő gázkazánokkal szemben. A Főtáv abban az évben egy négy területet érintő cselekvési programot fogadott el. Kitért a társaság működési költségeinek racionalizálására, emellett az erőművi partnereinkkel - korlátozott eredménnyel - újratárgyaltuk a szerződéseket. Áttekintettük, hogy Európában jogi eszközökkel hogyan tudják versenyhelyzetbe hozni a távhőt, ennek eredménye az ötszázalékos áfaszint kialakítása, negyedik elemként pedig létrehoztuk az ÖkoPlusz energiahatékonysági programot. Mindezek eredményeként 2010-re 2,5-5 százalékos versenyelőnybe került a távfűtés a tömbkazánházas gázfűtéshez képest. Az ÖkoPlusz programban részt vevők emellett 10 százalékos alapdíjkedvezményben is részesülnek (az idén belépők még 2008. január elsejéig visszamenőleg), a korszerűsítésen átesett lakások átlagosan 21 százalékos fűtésienergia-megtakarítást értek el. Forintban kifejezve: egy átlagos lakás fűtési költsége a júliusi áremelés előtt 187 ezer forint, szemben a gázfűtés 192 ezer forintos összköltségével, a fűtés-korszerűsítések után pedig a távhő díja átlagosan 164 ezer forintot tesz ki.


- Nemrégiben gázszolgáltatót váltottak, ez mekkora megtakarítást eredményez?

- A Főtáv 2008 júliusa óta a szabadpiacon szerzi be a gázt, 2009-re alakult ki az a helyzet, hogy jelentős különbség mutatkozik a szabadpiac és az egyetemes szolgáltatói ár között a gázpiacon. A lehetőséget felismerve sikerült olyan tendert lefolytatni már tavaly - amit akkor a Főgáz nyert meg -, ahol olyan ármeghatározással tudtunk szerződni, amely az egyetemes szolgáltatásnál kedvezőbb feltételeket eredményezett fogyasztóink számára. Az idén lefolytatott tender nyilvános kétfordulós, plusz árleejtéses licites tárgyalásán a Mol ajánlata nyert. Az ötmilliárd forintos beszerzésen elért megtakarítás 10 százalék körüli mértéket jelent. A távhő hődíjának 2010. július elsejétől halasztva alkalmazott emelése a szabadpiaci gázárak változását követi le, a gáztender erre a 6,5 százalékos emelésre nem gyakorol hatást. Jelenleg folynak kalkulációk, hogy a szolgáltatóváltás milyen mértékben kompenzálhatja a 2010. július elsejétől rebesgetett következő gázáremelés hatását. Pontos értékről azért sem beszélhetünk, mert legnagyobb hőszolgáltató partnerünk, a Budapesti Erőmű gáztendere még folyamatban van.


- Milyen hatása lehet a szociális alapú energiatámogatás megszűnésének?

- A gáz- és távhőár-támogatások megszűnésével a Főtáv rendszerében mintegy 70 ezer lakás kerülhet komolyan hátrányos helyzetbe. A támogatás megszűnése egy bizonyos körben szociális krízishelyzetet teremthet, az említett 70 ezer fogyasztó között ugyanis van olyan, akinél két és félszeres fizetnivalót jelent majd az energiatámogatás megszűnése. A legmagasabb támogatotti kategóriába mintegy 27 ezer lakás tartozik jelenleg, ők a támogatással gyakorlatilag fél áron vásárolták a hőenergiát. A támogatás megszűnése legnagyobb mértékben a téli időszakban fog jelentkezni, a támogatás megszűnésére ez a fogyasztói kör nincs felkészülve, hiszen itt a legnehezebb szociális helyzetben lévőkről van szó, ők hosszan és tartósan fizetésképtelenné válhatnak.


- Milyen technológiai fejlesztések kapcsolódnak a hatékonyságnöveléshez?

- A működési hatékonyságot szolgáló fejlesztések között említhető, hogy a Főtávnak - a szolgáltatást igénybe vevő épületekben - közel 4000 hőközpontja van, ezekben azonban nem található olyan távdiagnosztikai kommunikációs eszköz, amely hiba esetén jelzést küldene számunkra - szemben az ország más távhőszolgáltatóival. Egy ilyen rendszerrel kiváltható lenne számos, ma még élőmunkával végzett tevékenység, tervezhetőbbé válnának a karbantartások. Jelenleg a beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás folyik, a kiépítés 2013 végéig fejeződhet be, mintegy 2-3 milliárd forintból. Kiemelten fontos vonatkozása e fejlesztésnek, hogy lehetővé válik a fűtés egy gombnyomással való indítása és leállítása, amivel - például a májusi hidegek alkalmával - azonnal reagálni tudunk a fogyasztók fűtési igényeire. A jövőbe mutató fejlesztések között a biomassza és a geotermikus energia felhasználásának bővítése, illetve a körvezeték építése szerepel - utóbbi az új fogyasztók mellett a hőpiaci verseny megteremtésében jelent komoly előrelépést. Jelenleg a Főtáv által felhasznált energia csupán négy százaléka származik megújuló forrásból, célunk, hogy 2020-ra legalább 20 százalékos részarányt érjünk el ezen a területen.


- A közelmúltban megjelent vádakkal kapcsolatban indult vizsgálatok jelenleg hol tartanak?

- A cég vezetése hisz abban, hogy minden üzleti döntése megfelelt a távhőt használó budapestiek érdekeinek, amit a most zajló vizsgálatok is igazolnak. A hivatalos vizsgálat befejezéséig csak ellentétes vélemények léteznek, ezt a vitát nem vádakkal és retorikai teljesítményekkel kell eldönteni. A Főtáv Zrt. vezetése tehát a hivatalos szervek által lefolytatott vizsgálat eredményét magára nézve kötelezőnek fogadja el, és az ügy mihamarabbi tisztázása érdekében kéri a hatóságokat, hogy a vizsgálatot folytassák le és az eredményeket hozzák a lehető leggyorsabban nyilvánosságra. A mostani vádaskodás és az abból származó bizonytalanság nem szolgálja a cég hosszú távú működését, a fogyasztók érdekében indított fejlesztések megvalósítását.
QP | Quality Placement