A Közbeszerzési Döntőbizottság (KD) megsemmisítette a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. egyik tervezésre kiírt közbeszerzési eljárásnak eredményét, amelyen a Középülettervező Zrt.-t (Közti) hirdették ki győztesnek, és még egymillió forint bírság és 720 ezer forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére is kötelezték az állami céget - derül ki a KD határozatából. A NIF az M4 autópálya Berettyóújfalu és Nagykereki közti szakaszán mérnökségi telep és rendőrségi épület magasépítési terveinek (tanulmányterv, építési engedélyezési és kiviteli tervek, a tenderterv és a tenderkiírás) elkészítésére keresett vállalkozót, a munka értékét előzetesen nettó 50 millió forintra becsülte. A KD azért semmisítette meg a NIF eljárást lezáró döntését, mivel vizsgálata szerint az infrastruktúrafejlesztő nem zárhatta volna ki az egyik ajánlattevő Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.-t az eljárásból kirívóan alacsony árajánlatra hivatkozva.

A tervezési feladat sok irodát vonzott, a februári 14-ei határidőre összesen 13 cég vagy konzorcium tett ajánlatot, jelentős árkülönbséggel, az ajánlatok nettó 18,3 és 57,8 millió forint között szóródtak. A legalacsonyabb árajánlatot a Kasib, míg a legmagasabbat az Iparterv Zrt. nyújtotta be. Az eljárás nyertesének végül a 22,7 milliós ajánlatot tevő Köztit hirdették ki, míg a Kasib ajánlatát kirívóan alacsony árra hivatkozva érvénytelenné nyilvánították. A döntés miatt a Kasib jogorvoslati eljárást kezdeményezett a KD-nál, amely végül helyt adott a kérelemnek. A NIF az eljárás során az alacsony árra vonatkozóan indoklást kért a Kasibtól, ám azt nem fogadta el, mondván, az ár nem fedi le az összes feladat költségét, a mérnökiroda indoklása a gazdasági ésszerűséggel nem egyeztethető össze. A KD megállapította, hogy a Kasib árra vonatkozó indoklása ugyan nem volt kellően részletes, nem a NIF által kért bontásban közölte a költségeket, abban összevont tevékenységi köröket, illetve a saját és az alvállalkozóként bevont munkaerő költségeit. Ez alapján azonban a NIF-nek további tájékoztatást kellett volna kérnie a Kasibtól, és csak azt követően került volna olyan helyzetbe, hogy megalapozottan tudjon dönteni az ajánlati árról, és döntsön az eljárás eredményéről, az ajánlat érvénytelenítéséről. Ezt azonban nem tette meg a NIF.

 

Ajánlattevők a NIF eljárásán (nettó ár, millió Ft)
Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.18,3
Babilon Istar Építész Iroda Kft.28,21
Ferdinánd és Ferdinánd Építésziroda Kft.25,9
Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt.21,78
Fókusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.25,8
Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft.50,21
Top-Kvalitás Kft.38,39
Iparterv Zrt.57,8
Középülettervező Zrt.22,7
Premiterv Tervező és Innovációs Műszaki Iroda Kft.38
Óbuda Építész Stúdió Kft.19,67
Unitef '83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.35,9
Utiber Közúti Beruházó Kft. és PI-HUN Mérnöki Tervező Kft.42,4
Forrás: kozbeszerzes.hu


Kormányzati presztízs beruházások terveit készítheti a Közti

A Köztit választották ki idén áprilisban a parlament előtti Kossuth Lajos tér átépítésnek tervezésére, nettó 502 millió forintért. A nemzetbiztonsági szempontból különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzési eljárásról más adatot nem közölt az Országgyűlés Hivatala, így az sem tudható, hogy az eljárásra más tervezőirodát is meghívtak-e, illetve kik tettek ajánlatot. A hivatal lapunk erre vonatkozó kérdésére nem válaszolt.

A Közti nyerte meg a Budai Várbazár rekonstrukciója és a kapcsolódó közösségi közlekedésfejlesztés tervezési feladatainak ellátását is nettó 298,4 millió forintért. A Várgondnokság Nonprofit Kft. közbeszerzésén hárman tettek ajánlatot, a nyertes mellett a Bánáti + Hartvig Építész iroda Kft. és a Várkert Konzorcium, amelynek a Mányi István Építész Stúdió Kft., az MCXVI Építészműterem Kft. és az Unitef '83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. a tagja. Az eredményről márciusban döntött a Várgondnokság, de ezt csak májusban tette közzé miután lezárult a közbeszerzés ellen indított két jogorvoslati eljárás.

Az ajánlattételt megelőzően a műemlék épületek és területek hasznosítására készült egy tervdokumentáció, amit a Közti készíthetett el, ezt nyilvánosan be is mutatták, illetve publikálták. A jogorvoslatot kezdeményező, érdekelt tervezőirodák többek közt azt sérelmezték, hogy e tervdokumentáció részeként elvégzett munkák (köztük például geodéziai és hidrogeológiai felmérések, restaurátori kutatások) adatait nem tették hozzáférhetővé az ajánlattevők számára, ezek elkészítésére is ajánlatot vártak tőlük. A Közti viszont ezen munkafázisok elvégzésére adott kedvezőbb határidők és árajánlatok tekintetében előnyösebb helyzetbe kerülhet náluk. A korábban elvégzett munkája nyomán beazonosíthatóvá is vált a Közti az ajánlatkérők és az értékelési bizottság számára is, így az ajánlattételkor elvárt anonimitás is sérült, és az ajánlattevőknek nem biztosítottak egyenlő bánásmódot.

A kifogásokat azonban a KD egy 99 oldalas határozatban - részben a jogorvoslati kérelmek elkésettsége miatt - elutasította. Az anonimitás megsértésére vonatkozóan arra hivatkozva söpörte el a kérelmeket a KD, hogy az anonimitás "csak" formai , és nem tartalmi követelmény volt, formailag ez biztosítható volt azzal, hogy az ajánlat nem tartalmazta az ajánlattevő nevét, arra vonatkozó elvárása viszont nem volt a Várgondnokságnak, hogy az ajánlattevők személye az ajánlatok tartalma alapján se legyen beazonosítható - áll a magyarázat a KD határozatában.

Nem okozott meglepetést az eredmény

Szintén a Közti futott be a Budai Várnegyed 25 évre szóló, fejlesztési stratégiai tervének elkészítésére kiírt közbeszerzésen is, nettó 39,5 millió forintért. A Várgondnokság eljárásán a Köztin kívül a Zoboki-Demeter és Társai Építészeti Kft. tett ajánlatot, a szakértők szerint más nem is tudott volna, mivel a rövid pályázati határidők miatt csak az a két tervezőiroda jelentkezhetett, amely e témában korábban már készített tanulmányt.

A Közti elsősége nem mondható meglepetésnek, az elmúlt években több tanulmányt, koncepcióvázlatot jegyzett Potzner Ferenc vezető tervező - aki többek közt az első Orbán-kormány idején felújított Sándor-palota rekonstrukcióját is tervezte - a munkatársaival együtt a Budavári önkormányzat és a Várgondnokság megrendelésére. Az Építészfórumon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy elkészítették - többek közt - 2010-ben a Budai Várnegyed és Várlejtők fejlesztési koncepcióvázlatát és a Budai Várkert Bazár revitalizációja című tanulmányt, 2011-ben a Budavári Királyi Kertek revitalizációjának tanulmánytervét, illetve korábban, 2008-ban egy tanulmány részeként a Várkert bazár északi pavilonjának rekonstrukciójára, valamint egy mozgólépcső telepítésére a Vízhordó folyosó tetejére.

Vissza az időbe

A Várnegyed fejlesztéséről szóló Közti-koncepcióban a Szent György téri épületek állami, közjogi és a nemzet történetét kifejező funkciókat kapnának, e szerint - többek közt - itt kapna helyet a Sándor Palotában a Miniszterelnökség, ahogy az 1944 előtt is volt, a Köztársasági Elnöki Hivatalt pedig a Budavári Királyi Palota A-épületszárnyába, a Nemzeti Galéria helyére költöztetnék. A Kossuth tér rekonstrukciójáról szóló 2011-es országgyűlési határozat szerint a kormány 2014. május végéig (az átépítés határidejéig) kiköltözik a parlamentből, a tér pedig visszakapja az 1944 előtti "képzőművészeti arculatát".

A Közti nyerte el 2008 márciusában a Gödöllői Grassalkovich Kastély 1.,2., 7. és 8. szárnyának, a lovarda, márványistálló, barokk istálló, Horthy bunker, alagút, Erzsébet-terasz és a bástya alatti tér rekonstrukció építési engedélyezési tervének, valamint kiviteli tervének elkészítését, öt évre nettó 74,7 millió forintért.

Az uniós kórházfejlesztésekben is részt vesz

A Közti azt elmúlt években több, uniós támogatású kórház felújítási és -bővítési munkában is részt vett, illetve részt vesz. A tervezési feladatokat hirdetmény közzététele nélküli (nem nyilvános) közbeszerzési eljárásokon, egyedüli ajánlattevőként nyerte el - derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. Ilyen eljárásokat a szerzői jogra hivatkozva bonyolíthatnak le a kórháztulajdonosok, mivel az épületeket egykor a Közti tervezte, így a további munkákra is e céget kérhetik fel ajánlattételre.

Így történt például a tatabányai Komárom-Esztergom megyei Szent Borbála Kórház bővítéséhez szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésekor is, a Közti 2010 januárjában nettó 67,6 millió forintért kapta meg az intézmény kétszáz ágyas pavilonja átalakításának tervezési munkáját. Majd 2011 szeptemberében, nettó 94,4 millió forintért rábízták a kiviteli tervdokumentáció elkészítését és a kapcsolódó feladatok ellátását is (mint a tervezői művezetés, az eszközbeszerzési közbeszerzéseken műszaki-tervezői közreműködés).

A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bővítésének, egy új hotelszárny és helikopter leszálló pálya létesítésének tervezését szintén 2010 januárjában nyerte el a Közti, nettó 185,1 millió forintért.

A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház épületének átalakításához, bővítéséhez szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését is 2010 januárjában kapta meg a fővárosi tervezőiroda, nettó 64 millió forintért. A dunaújvárosi önkormányzat 2011 októberében döntött arról, hogy az építési engedélyes terv továbbtervezéseként a műszaki kiviteli terv és a költségvetés elkészítését, valamint az eszközbeszerzések lebonyolítását is a Köztire bízza, nettó 63,2 millió forintért.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház sebészeti pavilonja átalakítása és bővítésének engedélyezési tervét a Közti nettó 66,3 millió forintért készíthette el (erről 2010 januárjában döntött az intézmény), majd 2011 szeptemberében a továbbtervezésre (kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, tervezői művezetésre) is megbízást adott nettó 120 millió forintért.

Szintén a kizárólagos jogok védelmére hivatkozva kötött 2011 novemberében a Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. szerződést a Köztivel a kiskunhalasi kórház bővítéséhez kapcsolódóan tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció készítésére, tervezői művezetői szolgáltatás ellátására, bruttó 84 millió forintért.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól 2009 augusztusában nettó 212,8 millió forintos megbízást kapott a Közti az Infrastruktúrafejlesztés támogatása az egészségpólusokban című pályázat alapján megvalósuló projekt ajánlati és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére és tervezői művezetésre. Kecskeméten új kórháztömböt építenek.

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinika sürgősségi osztályának kialakításához, helikopter-leszálló létesítéséhez kapcsolódó tervezési feladatokat - szintén pályázat nélkül - 2009 júliusában kapta meg nettó 31,6 millió forintért, ám az erről szóló hirdetmény csak 2011 novemberében jelent meg az uniós közbeszerzési értesítőben. A további tervezésről 2011 júniusában döntött az intézmény, a 410 ágyas klinika átalakításához és a sürgősségi osztály létesítéséhez kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek körében elvárt szolgáltatásokat az iroda mérnöknaponként nettó 80 ezer forintért vállalta - azaz összesen legalább 18,8, legfeljebb 22,5 millió forintért.

A Nemzeti Múzeum kivásárolta a tervezői jogokat

A Magyar Nemzeti Múzeum 1991 és 2006 közötti rekonstrukciója során készült építészeti tervek tulajdonjoga (felhasználási jogai) is a Köztinél voltak, ám ezeket az intézmény kivásárolta 2010 januárjában nettó 40 millió forintért. A múzeum ugyanis új tervpályázatot írt ki épületének és a Múzeumkert látogatóbarát és értékmegőrző fejlesztésének turisztikai célú tervezésére, és ehhez szükséges volt a korábbi tervek többszörözési, terjesztési és átdolgozási jogának megszerzésére. A Köztivel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráson állapodtak meg.

Szintén a kizárólagos jogok miatt kapta meg - hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzésen - egyedüli ajánlattevőként az Avasi Kilátó felújításához kapcsolódóan a vázlattervek és az engedélyes tervek elkészítésére, valamint az engedélyeztetésre szóló megbízást a Közti. A Középülettervező készítette ugyanis az 1963-ban elkészült kilátó és tévétorony terveit. Miskolc önkormányzata 2010 májusában nettó 10,2 millió forintért állapodott meg a tervezőirodával.

A Közti 2011 októberében megnyerte - egy eredménytelen eljárás követően - Füzér község önkormányzatának közbeszerzését, amely - a füzéri vár turisztikai fogadóképességének javítására vonatkozó uniós projekt keretében - az Alsóvár helyreállítása kiviteli tervének elkészítésére szól, nettó 9,6 millió forintért.