A hírügynökségi piacon vannak olyan szereplők, amelyekkel szemben erőfölényes helyzetben lehet a Magyar Távirati Iroda Zrt., ám azt nem lehet egyértelműen bizonyítani, hogy a társaság visszaélne ezzel a helyzetével - áll a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) végzésében. Erre hivatkozva a versenyhatóság a vállalkozással szemben folytatott eljárását végzéssel lezárta. A GVH azért indított eljárást a Magyar Távirati Iroda Zrt-vel (MTI) szemben, mert a gyanú szerint a vállalkozás árai nem tükrözik a szolgáltatások tényleges költségeit, azaz kiszorító árakkal akadályozza versenytársai piaci tevékenységét. Figyelemmel arra, hogy 2004-ben jelent meg a piacon az MTI legnagyobb hazai versenytársa, a Független Hírügynökség, a vizsgálat a 2004 és 2008 közötti időszakra terjedt ki. Az MTI magatartásnak ettől az időponttól lehetett hatása a piacra. A GVH szerint az MTI tevékenysége piaci magatartásnak minősül, függetlenül attól, hogy közszolgálati feladatokkal rendelkezik. A vizsgálat legfontosabb kérdése az volt, vajon visszaél-e az MTI esetleges piaci erőfölényével. A GVH által beszerzett információk alapján az egyes szolgáltatások (illetve szolgáltatáscsomagok) árai és az átlagos elkerülhető költségei között nem volt kimutatható kapcsolat. Sem a szolgáltatások átlagos elkerülhető költségei, sem a szolgáltatások átlagos árai nem voltak egyértelműen megállapíthatóak. A vizsgálat ez alapján arra jutott, hogy a visszaélésszerű magatartás a rendelkezésre álló adatok alapján nem bizonyítható és az eljárás folytatásától sem várható eredmény. Az eljárás megszüntetése A vizsgálat során ugyanakkor egyértelművé vált, hogy az MTI-nek nyújtott költségvetési támogatás jelen formájában versenytorzító hatású lehet. A versenytorzító hatás abból származhat, hogy jelenleg nincs pontosan meghatározva, hogy a nyújtott támogatás hogyan, mely tevékenységek ellátása során kerül felhasználásra, így a vállalkozás piaci jellegű tevékenységeinek keresztfinanszírozására is alkalmas lehet. Nem vitatott, hogy a közszolgálati feladatok ellátásához szükséges lehet az MTI közszolgálati tevékenységének állami támogatása. A társaság tevékenységét szabályozó törvény azonban csak abból indul ki, hogy alkotmányos követelmény legalább egy országos közszolgálati hírügynökség fenntartása, s nincs tekintettel arra, hogy új társaságok megjelenésével a törvény rendelkezései a piaci verseny fejlődésére káros hatással lehetnek. A GVH emiatt felhívja az Országgyűlést, mint az MTI feletti tulajdonosi jogok gyakorlóját arra, hogy a releváns jogszabályi környezettel hozza összhangba az MTI-nek nyújtott költségvetési támogatás folyósítását és a szolgáltatások belső számviteli elszámolásának rendjét.
QP | Quality Placement