A változatlan áron számított forgalom 2007. I. negyedévben 0,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának szintjét, ezen belül azonban márciusban már 0,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. Az előző hónaphoz képest a kiskereskedelmi eladások volumene nem változott a szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok szerint. Az országos kiskereskedelmi üzlethálózatban, valamint a csomagküldő kiskereskedelemben 2007 első három hónapjában 1277 milliárd forint értékű árut forgalmaztak. A kiskereskedelmi eladások 51,5 százalékát az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes, 17,8 százalékát a bútor-, háztartásicikk-, építőanyag-, 10,9 százalékát a könyv-, újság-, papíráru- és egyéb iparcikk-kiskereskedelmi üzletekben bonyolították, a többi szakágazat részesedése 19,8 százalék volt. Márciusban a kiskereskedelmi üzletek forgalma elérte a 473 milliárd forintot. Tovább csökkent az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem változatlan áron számított forgalma, a 2007. márciusi értékesítés volumene 0,6 százalékkal elmaradt az előző év azonos hónapjának szintjétől. Míg az eladások jelentős részét (91 százalékát) lebonyolító vegyes termékkörű üzletek (hipermarketek, szupermarketek, vegyesboltok) forgalma csak kismértékben (0,2 százalékkal) mérséklődött, addig az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzletek eladásai ennél jelentősebben mértékben (5,4 százalékkal) csökkentek. Márciusban a szezonális és naptárhatástól megtisztított adatok szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem forgalmának volumene elérte az egy hónappal korábbit. Megtört a nem élelmiszer-kiskereskedelem változatlan áron számított forgalmának növekedése: márciusban az eladások 0,4%-kal elmaradtak az előző év azonos időszakának szintjétől. Csak a használtcikk-, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-, valamint a bútor-, háztartásicikk-, építőanyag-üzletek tudták eladásaikat növelni, mialatt a többi tevékenységcsoport változatlan áron számított forgalma csökkent. A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalma márciusban 0,1 százalékkal elmaradt a februáritól. Az Eurostat gyorsbecslése szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 2007. márciusban az Európai Unió 27 tagállamában átlagosan 3,8 százalékkal, az eurózóna országaiban 2,6 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest a naptárhatástól megtisztított adatok alapján. A magyar kiskereskedelem volumenindexe jelentősen elmaradt az EU-27 átlagától. Az európai statisztikai rendszerben a kiskereskedelembe nem számító gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelmi üzletek, valamint üzemanyagtöltő-állomások együttes forgalma márciusban 181 milliárd forint volt. A gépjármű- és járműalkatrész-kiskereskedelmi üzletek változatlan áras forgalmának visszaesése márciusban tovább folytatódott, jelentős mértékben (10,8 százalékkal) elmaradt az előző év azonos hónapjának szintjétől. Az üzemanyag-kiskereskedelem változatlan áron számított forgalma 2007. márciusban 5,9 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakinál. A szokásos rend szerint megtörtént a 2006. IV. negyedévi adatok felülvizsgálata, a pótlólag beérkezett, valamint javított adatokkal való ismételt feldolgozása, becslése. Az előzetesen publikálthoz képest a véglegesített negyedéves összesített kiskereskedelmi forgalom értéke számottevően nem változott, a tevékenységcsoportonkénti volumenindexek kismértékben elmozdultak. A felülvizsgált adatok alapján a 2006. IV. negyedévben az országos kiskereskedelmi forgalomból továbbra is Közép-Magyarország képviseli a legnagyobb részarányt (37,9 százalék). A többi régió egyenként 9-12 százalékban részesedett a kiskereskedelmi forgalomból. A leggyorsabban Közép-Magyarország és a Dél-Dunántúl (2,7-2,7 százalékkal) forgalma fejlődött a IV. negyedévben. A többi régió növekedési üteme 0,9 és 2,6 százalék között mozgott.
QP | Quality Placement