A Fideszt és az MDF-et vizsgálta az ÁSZ

Az Állami Számvevőszék szerint az MDF több, a Fidesz kevesebb hibát vétett 2006-2007 folyamán.
NAPI Online, 2009. február 4. szerda, 13:26
Fotó:

A Magyar Demokrata Fórum beszámolóiban a 2006-2007-es évet vizsgálva összesen 169,5 millió forint bevételi és 19,3 millió forint kiadási eltérést eredményező hibát tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A számvevők szerint az egyik legnagyobb problémát a támogatások és támogatók nevesítésének elmulasztása okozta: 2006-ban hat, 2007-ben három ilyen történt - 2006-ban 383,5 ezer forint névtelen adomány szerepelt a kimutatásban. A párt 2002 óta változatlan pénzügyi és gazdálkodási szabályzata az előző ÁSZ-jelentés felhívása ellenére sem felelt meg a hatályos törvényi rendelkezéseknek.

Rendezetlen volt a pénzügyi irányítás személyi szabályozása is, hiszen egyrészt a pártigazgató annak ellenére volt felelős ezekért, hogy munkaköri leírása nem tartalmazott erre vonatkozó utalást, másrészt pedig a belső ellenőr feladatkörébe összeférhetetlen módon gazdasági vezetői tevékenységet is soroltak. Hibákat tártak fel többek között a számviteli politika, az értékelési- és a pénzkezelési szabályzat vizsgálatánál. Mindezek hatására a közzétett beszámolóhoz képest 2006-ban 25,1 százalék, 2007-ben 5,0 százalék hiba keletkezett. A pártközeli Antall József Alapítvány bevétele e két évben összesen 288,8 millió forint volt, kétharmad arányban állami támogatásból. Az ellenőrzés ott is számos hiányosságot tárt fel, a számviteli szabályzatokat például a korábbi javaslatok ellenére nem módosították. A beszámolók elkészítése is problémákkal járt - mind 2006-ban, mind 2007-ben a kuratóriumi elfogadással akadtak gondok. Mindezek az alapítvány esetében is jelentősebb mértékű hibákat adtak ki.

A Fidesz 2008. júliusában tette közzé módosított éves beszámolóját, melyben egy 2006-ban, belföldi jogi személytől kapott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás 7,25 millió forint értékének szerepeltetését pótolta. A számviteli szabályozásában az egyik legfőbb hiányosság az volt, hogy nem vették figyelembe a párttörvény bérelt ingatlanok bérbeadásának tilalmára vonatkozó rendelkezését, ez 2007-ben 9,4 millió forint tiltott bevételt eredményezett, amelyet a párt saját belső ellenőrzése sem tudott feltárni. A Fidesz által alapított Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány gazdálkodásában nagyobb szabálytalanságot nem tártak fel. Bevétele 815,1 millió forint volt a vizsgált két évben, melynek több mint 96,2 százaléka állami támogatás formájában érkezett, ennek 82 százalékát fordították a cél szerinti feladatok ellátára.

HOZZÁSZÓLÁSOK