A TI pert nyert az Alkotmányvédelmi Hivatal ellen

A Fővárosi Bíróság szerdai ítéletében kötelezte az Alkotmányvédelmi Hivatalt (volt Nemzetbiztonsági Hivatal), hogy 15 napon belül hozzák nyilvánosságra azoknak a cégeknek a listáját, akik részt vehetnek a nemzetbiztonsággal kapcsolatos, közbeszerzési törvény hatálya alól kivont beszerzésekben.
NAPI, 2010. június 23. szerda, 13:35
Fotó:

A Transparency International Magyarország (TI) a volt NBH-nak küldött adatigénylésében azt kérte közölni, hogy mely cégek szerepelnek a nemzetbiztonsági beszerzések jegyzékében, azonban a hivatal ezt megtagadta. A TI ezért a Fővárosi Bírósághoz fordult, hogy soron kívüli eljárásban kötelezze a Nemzetbiztonsági Hivatalt a jegyzék tartalmának, mint közérdekű adatnak a közlésére.


A Fővárosi Bíróság szerdai nem jogerős ítéletében kötelezte az Alkotmányvédelmi Hivatalt, hogy a kért jegyzéket 15 napon belül adja ki a felperes részére és a perköltségeket fizesse meg.


Az ítélet indoklásában a bíróság két kérdéskört vizsgált. Elsődlegesen, hogy közérdekű adatról van-e szó, másodlagosan pedig, hogy milyen következtetéseket lehet majd levonni a nyilvánosságra hozott jegyzék alapján.


A bíróság kétséget kizáróan megállapította, hogy közérdekű adatról van szó, miután a jegyzék alapján kiválasztott cég által nyújtott szolgáltatást közpénzekből fedezik, így ezek felhasználásának módjáról való tájékozódás közérdekűnek minősül.


A bíróság ezentúl úgy ítélte meg, hogy nem lehet nemzetbiztonsági érdekre hivatkozva megtagadni a jegyzék nyilvánosságra hozatalát.  Az ítélet indoklása szerint a jegyzékből csak a cég neve, tevékenységi köre derül ki, valamint az a tény, hogy a cég nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot. Ezt különösen fontos kihangsúlyozni, miután a hivatal főigazgatója nemzetbiztonsági érdekre hivatkozva tagadta meg a kért jegyzék közlését - közölte a Transparency International.

HOZZÁSZÓLÁSOK