Aggódik az ombudsman

Az alapvető jogok biztosa szerint hiányosak és bizonytalanok az önkéntes munka és az iskolai közösségi szolgálat szabályai, ezért az emberi erőforrások miniszteréhez fordult.
MTI, 2016. április 21. csütörtök, 15:19

Az ombudsman hivatala szerit a közérdekű önkéntes tevékenység és az iskolai közösségi szolgálat rokon intézmény, mégis eltérő szabályok vonatkoznak rájuk abban, hogy kell-e a munkavégzés megkezdése előtt munkaköri alkalmassági vizsgálatot végezni és kötelező-e felelősségbiztosítást kötni.

A közérdekű önkéntes tevékenységgel az állampolgár szabad elhatározásából, ellenszolgáltatás nélkül segíti egy társadalmilag fontos cél megvalósulását. Az iskolai közösségi szolgálat is önkéntes, viszont az 50 órában meghatározott munka teljesítése nélkül idéntől a diák nem kaphat érettségi bizonyítványt. Az önkéntes foglalkoztatását a szabályok előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálathoz kötik. Az iskolai közösségi szolgálatban részt vevő fiatalok viszont - még ha az önkéntesekével azonos munkát végeznek is - nem kötelezettek ilyen alkalmassági vizsgálatra, akkor sem, ha fogyatékossággal vagy súlyos betegséggel kell megküzdeniük.

Székely László ombudsman szerint a jelenlegi szabályozás aggályos, hiszen a munkavállalás formájának elnevezéséből nem lehet következtetni a betöltött munkakörre. Ebből a szabályozási hiányosságból adódik, hogy a többnyire felnőttek által végzett önkéntes munkánál kötelező az alkalmassági vizsgálat, míg az iskolai közösségi szolgálatnál nem. Ez viszont a 18 éven aluli gyermekeknél azzal is járhat, hogy sérül a fiatalkorúak fokozott munkahelyi védelmével összefüggő állami intézményvédelmi kötelezettség.

Az alapvető jogok biztosa jelentésében felhívta a figyelmet arra is: az egészségügyi és szociális intézményeknek törvény írja elő, hogy felelősségbiztosítást kell kötniük, ha önkéntes munkások dolgoznak náluk. Arról azonban már nincs rendelkezés - fűzte hozzá -, hogy kinek és miként kell helytállnia azokért a károkért, amelyek más ágazatokban keletkeznek a közérdekű önkéntes munkavégzéskor.

Az iskolai közösségi szolgálatban a fogadó intézmények nem is kötelezettek a felelősségbiztosításra, így kétséges, hogy a tanulók által okozott károkat az intézménynek, az iskolának vagy a diáknak kell megtérítenie - írták a közleményben, hozzátéve: az sincs tisztázva, ki felelős az esetleges kárért, amely a tanuló egészségében, testi épségében vagy a vagyonában keletkezik.

Székely ezért felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy "mielőbb gondoskodjon az iskolai közösségi szolgálat felelősségbiztosítási szabályainak megalkotásáról, és megfelelően pontosítsák a közérdekű önkéntes tevékenységre vonatkozó előírásokat".

HOZZÁSZÓLÁSOK