Árvíz: itt a kormányrendelet a veszélyhelyzetről

A kormány a súlyos árvízhelyzetre való tekintettel 2006. április 3-án 15 órától elrendelte a veszélyhelyzetet - közölte a kormányszóvivői iroda.
NAPI Online, 2006. április 3. hétfő, 17:42
Fotó:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló kormányrendelet az alábbiakban olvasható. A rendelet a Magyar Közlöny legközelebbi számában is meg fog jelenni.


A Kormány 76/2006. (IV. 3.) rendelete

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről


1. §

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének i) pontjában, valamint a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 7. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított jogkörében - a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. §-a (2) bekezdésének g) pontja szerinti - árvízi veszélyhelyzetet hirdet ki 2006. április 3-án 15.00 órától a Duna folyó Komárom-Tass szakaszára, valamint az Ipoly folyó Ipolytölgyes és torkolat közötti szakaszára és a folyószakaszok mellett lévő települések közigazgatási területére terjed ki.2. §(1) Az 1. §-ban jelzett időponttól, az ott megjelölt területen - a honvédelemről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 149. §-ának (3) bekezdése a) pontja alapján - a Kormány a Hvt. 159. §-ában, 165., 168., 169. §-aiban, 172. §-ának (1) bekezdésében, 173. §-ának (1) és (2) bekezdésében, (3) bekezdése a)-c) pontjában, (4) és (5) bekezdésében, 186. és 195. §-ában szereplő - e rendelet mellékletében felsorolt - rendelkezések bevezetését rendeli el.(2) A veszélyhelyzet elhárításába Kat. tv. 8. §-ának b) pontja alapján - a Magyar Honvédség, a Határőrség és a rendvédelmi szervek bevonhatók.(3) A Kormány a veszélyhelyzetnek megfelelően az alábbi védelmi szakaszokon rendeli el a rendkívüli készültséget:

a) a Duna folyó Komárom - Tass szakaszára;

b) az Ipoly folyó Ipolytölgyes és torkolat közötti szakaszára.

3. §(1) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter a rendkívüli árvízvédekezéssel összefüggő feladatait a reá vonatkozó jogszabályok szerint látja el. A védekezési munkabizottság a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban működik. Tevékenységéért a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a felelős.(2) Az e rendeletben szereplő veszélyhelyzet elhárításával kapcsolatos kormányzati kommunikációs tevékenységet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter - a Miniszterelnöki Hivatal illetékes szervezeti egységével együttműködve - hangolja össze.(3) A Kormányzati Koordinációs Bizottság - az érintett miniszterek bevonásával - 2006. április 30-ig jelentést készít az árvízvédekezéssel összefüggő költségekről.(4) Az árvízvédekezési költségek teljes körű felméréséig a veszélyhelyzet elhárításához szükséges költségek fedezetét a Kormány biztosítja. Az átcsoportosított összegekből a védekezésben részt vevő vízügyi szervezetek részére a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a védekezéshez elengedhetetlenül szükséges költségeket átutalhatja.4. §(1) A Kormány e rendeleti úton bevezetett intézkedéseiről - a Kat. tv. 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján - az Országgyűlést haladéktalanul tájékoztatja.(2) A Kormány a 2. § (2) bekezdése alapján tett intézkedéseiről - a Kat. tv. 8. §-a alapján - a köztársasági elnököt 2006. április 15-ig tájékoztatja.5. §(1) Ez a rendelet 2006. április 3-án 15 órakor lép hatályba.(2) A Kormány - a Kat. tv. 7. §-ának (3) bekezdése alapján - e rendelet közszolgálati műsorszórók útján történő rendkívüli kihirdetését rendeli el.

Budapest, 2006. április 3.


Gyurcsány Ferenc
miniszterelnökHOZZÁSZÓLÁSOK