Bizonytalanságot okozhat az áramtörvény módosítása

Következetlenségei miatt egyelőre csak a bizonytalanságot növeli a villamos energiáról szóló törvény 2010 augusztusában meghirdetett módosítás-tervezete, amelyet helyenként "zavaros szóhasználat" jellemez - állítja az Energia Klub. A szervezet szerint több módosítás "korrupciós keresletet teremthet".
NAPI, 2010. augusztus 25. szerda, 17:58
Fotó:

A villamosenergia-törvény (VET) újabb változtatásának legfontosabb oka az energiapiac liberalizációjának egyik lényegi elemével, a vertikálisan integrált vállalkozások szétválasztásával kapcsolatos jogharmonizáció. A véleményezésre bocsátott tervezet azonban egyéb módosításokat is tartalmaz, amelyek a megújuló energiaforrások hasznosítását és a kötelező átvételi rendszert (KÁT) érintik.

Az Energia Klub a Magyar Energia Hivatalhoz eljuttatott álláspontjában a VET azon tervezett módosításaira fókuszált, amelyek a megújuló energiával és kapcsoltan működő erőművek támogatásával kapcsolatosak.

Amennyiben a tervezet a jelenlegi formában kerül elfogadásra, változhat például a háztartási méretű kiserőmű kapacitáshatára, így csak kisebb méretű berendezések számára marad meg a kedvezőbb, szaldó elszámolás lehetősége. Egyszerűsítés helyett bonyolódhat a megújulós erőművek engedélyezési eljárása bizonyos - eddig meg nem határozott - méret felett, valamint a megújulók támogatására alkalmazott eszközök köre is változni látszik.

Az elmúlt hónapokban többször szó esett a médiában a megújulók támogatási rendszerét gyökeresen átalakító zöldbizonyítvány-rendszer esetleges bevezetéséről. Az Új Széchenyi Terv vitairat is lehetőségként említi a néhány uniós tagországban alkalmazott kvótarendszer és az ezen belül forgalmazott zöldbizonyítványok alkalmazását. A VET módosítástervezete nem határoz a zöldbizonyítvány-rendszer bevezetéséről, ellenben utal egy a "zöldbizonyítványra vonatkozó külön jogszabályra", és több ponton érinti a KÁT-rendszer jelenlegi szabályozását. Eltörli például a kiemelt átvételi árak eddig törvényi maximumát és lehetővé teszi az érvényes KÁT-engedélyek felmondását.

Ezen túl a módosítástervezet bevezet egy új fogalmat, az úgynevezett ártámogatási rendszert, amely - a kapcsolódó indoklás nélkül úgy tűnik ad hoc módon - a biomassza alapú villamosenergia-termelésnek biztosítana a piaci áron felüli prémiumot. Az indoklás nélkül csak találgatni lehet az egyes támogatási rendszerek egymáshoz való viszonyát is, illetve azok pontos tartalmát és feltételeit - véli az Energia Klub.

Így a szervezet nem támogatja, hogy a biomassza-tüzelés a többi megújulóenergia-technológiától megkülönböztetett módon külön prémiumban részesüljön.

Az Energia Klub javasolja azt is, hogy a Magyar Energia Hivatal jogállását, feladat- és hatáskörét ne ágazati törvények, hanem különálló jogszabály rögzítse, mivel a hivetel nem csak a villamosenergia-piac szabályozó-felügyelő hatósága.

A szervezet nem tartja megfelelőnek azt a megoldást sem, hogy a megújuló energiaforrást hasznosító új termelő kapacitások létesítése során a hálózati csatlakozás és hálózatfejlesztés költségmegosztásának elveit ne jogszabály, hanem az Energia Hivatal jogszabálya határozza meg. Az Energia Klub szerint ez egyrést csökkenti a kiszámíthatóságot, másfelől "korrupciós keresletet teremthet."

A tervezet módosítása alapján az erőmű-engedélyezések első lépése lesz az Energia Hivatal előzetes engedélyezésének megszerzése. Az Energia Klub szerint a teljes engedélyezési folyamatot megelőző engedélyezés egyebek mellett ugyancsak erősítheti a korrupciót.

Összességében elmondható, hogy a tervezet a jelen formában teljes bizonytalanságot okoz a megújulók jövőbeli támogatási elvei tekintetében; az Energia Klub ezért álláspontjában arra kéri a kormányt, hogy minél előbb nyújtson részletes tájékoztatást a megújulóenergia-beruházások középtávon tervezett támogatási módszereiről.

A KÁT-rendszert felváltó zöldbizonyítvány-rendszer bevezetésének szándéka esetén hozza nyilvánosságra a döntést megalapozó, jogszabály által előírt tanulmányt, és még a döntés meghozatala előtt bocsássa azt társadalmi vitára - fogalmaz a szervezet.

HOZZÁSZÓLÁSOK