Ekkor kérhet kivételes nyugdíjemelést! - Mutatjuk a tudnivalókat

Év végéhez közeledve a kormány sorozatban jelenti be a nyugdíjasok többségének alanyi jogon járó kedvezményeket. Ugyanakkor nem mindenki tud róla, hogy egyes nyugellátások esetén méltányossági alapon is kérvényezhető az emelés. Ehhez egy dokumentumot kell benyújtani az ONYF útmutatásai alapján. Ám mivel a nyugdíjfolyósító november 1-től beolvad a Magyar Államkincstárba, érdemes lesz figyelni, hogy módosul-e a benyújtás helye/módja).
K. Kiss Gergely, 2017. október 22. vasárnap, 16:46
Fotó: Napi.hu

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. (Például egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás) - olvasható az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján.

Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 85 ezer forintot.

Ki nem részesülhet kivételes emelésben?

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a törvény alapján definiált tartós bentlakásos intézményben él, otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

Milyen összegű kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető?

Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál.
Az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés "beépül" a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a nyugellátással esik egy tekintet alá. A nyugellátás alapulvételével számított esetleges egyéb juttatásokat is az ilyen módon megnövelt összegből kell meghatározni.

Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem?

A kérelem a "KÉRELEM-ADATLAP" elnevezésű nyomtatványon nyújtható be (Letölteni itt lehet.) A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél is beszerezhető.

A nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság központjához, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy az ONYF központjához kell benyújtani.

(Orbán üzent a nyugdíjasoknak - jön az újabb karácsonyi ajándék)

HOZZÁSZÓLÁSOK