Öntözésre bírná a gazdákat az új állami hivatal

Július 1-től a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) általános jogutódjaként elkezdte működését a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) – jelentette be Nagy István agrárminiszter ma sajtótájékoztatón. A termőföld mellett az erdők és az öntözés ügyei is az NFK-hoz tartoznak.
Tóth László Levente, 2019. július 8. hétfő, 13:04
Fotó: Napi.hu

Az új szervezet kialakításakor fő szempont volt, hogy az eddigi tapasztalatokra alapozva, "rendszerben gondolkodva" épüljön fel. A párhuzamosságok legyenek kiküszöbölve, és minden olyan tevékenység, amely a földdel, földügyekkel kapcsolatos, egy szervezetbe, egy helyre legyen delegálva, a munkavégzés hatékonysága érdekében - mondta el a bejelentéskor az agrárminiszter, aki azt is is közölte, hogy az NFK szervezetét a földalapkezelő kezelő korábbi elnöke, Nagy János vezeti tovább.

Az NFA 2010 szeptemberétől ezidáig kizárólag a magyar állam képviseletében az állami földterületekkel kapcsolatos tulajdonosi jogokat gyakorolta. A szervezet tevékenységének elmúlt 8,5 évéből kiemelkedik, a 2015-2016-ban lebonyolított Földet a gazdáknak program, amelynek eredményeként mintegy 200 ezer hektár föld került a magyar gazdák tulajdonába. Ezt a feladatot továbbra is ellátja majd az új központ, de újonnan alapított költségvetési szervként létszáma és tevékenységi köre egyaránt bővül.

Hazánk földtulajdona nemzeti öntudatunk része, egy olyan kiemelkedő közös vagyontárgy, amely pótolhatatlan és korlátozott mértékben áll rendelkezésre. Az NFK magába foglalja ezeket az értékeket és a tapasztalatokra alapozva, rendszerben gondolkodva végzi tevékenységét. A szervezet feladata az osztatlan közös tulajdonú földek rendezése, ezt az előző hónapban, 2019. június 30-án megszűnt Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-től vette át. A jövőben az NFK, mint birtokrendezési eljárásokat koordináló szerv tevékenységébe tartozik az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével és más, átfogó birtokrendezési eljárásokkal kapcsolatos feladatok országos szintű előkészítése - jelentette be Nagy István.

A kormány döntése alapján egyes erdészeti igazgatási feladatok is átkerültek az NFK-hoz. A szervezet tevékenységei közé tartozik az erdők ökológiai állapotának és gazdasági erőforrásainak felmérése, változásának nyomon követése, az erdők egészségi állapotának, az éghajlat-változás hatásainak és a veszélyeztető szükséghelyzeti károsítók folyamatos figyelemmel kísérése, valamint az erdőgazdálkodás szabályozásához szükséges erdészeti informatikai rendszerek üzemeltetése.

Az Agrárminisztérium szeretné a mezőgazdasági termelőket ösztönözni az öntözésre, az ahhoz kapcsolódó fejlesztési és üzemeltetési szabályozás  megteremtésével. Az ezekkel összefüggő támogatói, szolgáltatói, tervezési, illetve koordinációs, jogi és igazgatási típusú feladatokat az NFK fogja ellátni, mint a korábbi kormányhatározatok alapján létrehozni tervezett "öntözési ügynökség".

A Nemzeti Földügyi Központ célkitűzései közé tartozik:

  • az állami tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó ügyek további magas szintű ellátása, a felelős és átlátható földvagyon-gazdálkodás, a földbirtok-politikai irányelvek érvényre juttatása, a magyar gazdák földtulajdonhoz és földhasználathoz való hozzáférésének bővítése, földhasznosítási programok indítása, az állami földvagyon-nyilvántartási rendszerek fejlesztése,
  • a nemzeti birtokrendezési program végrehajtásának megvalósítása, az osztatlan közös tulajdonú földek számának lényeges csökkenése, az osztatlan közös tulajdon megszüntetése és hasonló birtokrendezési folyamatok gyorsítása,
  • az új öntözési igazgatási és a szolgáltatási feladatok ellátása útján elősegíteni az öntözésfejlesztést, a gazdálkodók és az öntözési termelői közösségek számára az adminisztratív terhek és költségek csökkenését,
  • a szervezetbe érkező új feladatok magasabb szintű ellátása a több funkció integrált ellátásából jelentkező előnyök felhasználásával.

HOZZÁSZÓLÁSOK