Gazdasági bűnözés Magyarországon - kirívóan rossz adatok jöttek

A gazdasági bűncselekmények száma tavaly húsz éve nem látott magasságba szökött, ám az érintett összeg tovább csökkent.
Domokos László, 2011. május 12. csütörtök, 16:42
Fotó: Napi.hu

Magyarországon a regisztrált gazdasági bűncselekmények száma 2010-ben 26 százalékkal, 21 119-re emelkedett és mind az összes bűncselekményhez viszonyított aránya (4,7 százalék), mind az előfordulások száma alapján az utóbbi húsz év legrosszabb adata lett - derül ki az ügyészség 2010-es tevékenységéről szóló, a parlamentnek ma benyújtott legfőbb ügyészi jelentésből. Eszerint ugyanakkor a gazdasági bűncselekményekkel érintett összeg 34,5 milliárd forintra csökkent, a 2009-es 46,1 milliárd forint után.

Sok a meg nem talált csempész

Az adózási fegyelem javulását jelző és a korábbi öt évre jellemző bűnesetszám-csökkenés 2010-ben megállt, a 2009-ben regisztrált 1622 adócsalással szemben tavaly 2009 bűnesetet vettek az ügyészi szervek nyilvántartásba. A költségvetés bevételeit csorbító bűncselekmények strukturális változása - a vámbűncselekmények csökkenésének eredményeként - Magyarország uniós csatlakozása után következett be. Az évtized  első éveiben ezer körül volt a vámbűncselekmények száma, ez a mutató 2009-ben 366 esetre csökkent, míg 2010-ben 337 volt.

A bűnüldözési hatóságok tapasztalatai és a piaci viszonyok ismerete alapján az úgyészség úgy véli, hogy nagy a látencia (a hatóság által nem látott, rejtett tevékenység) a nem közösségi eredetű - leginkább jövedéki - termékekre elkövetett csempészetnél. A feltételezést arra alapozzák, hogy az illegálisan behozott jövedéki termékekkal kapcsolatos jövedéki orgazdaság bűncselekménye a csempészetekénél magasabb számban (359) vált ismertté a 2010-ben is.

Újra nőtt a pénzhamisítási kedv

Az ismertté vált pénzhamisítások száma az ezredforduló után 2007-ig nagymértékben emelkedett, majd a 2010-ben 1970 pénzhamisításra derítettek fényt, ez csaknem fele a 2006-ban regisztrált esetek számának (3413), azonban a 2009-es elkövetések számát (1746) 13 százalékkal meghaladja. A pénzhamisítás felderített elkövetői között a büntetett előéletűek és a visszaesők aránya magasabb, mint az egyéb gazdasági bűncselekményeknél.

A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos jogsértő magatartásokat büntető törvényi tényállások együttesen évek óta a legmagasabb és folyamatosan emelkedő esetszámúak a gazdasági bűncselekmények körében (2007-ben 4106, 2008-ban 5324, 2009-ben 6 238), majd 2010-ben 65 százalékkal több, 10 465 ilyen bűncselekmény vált ismertté. A kategórián belül a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának vétsége 2008-ról 2009-re csaknem kilencszeresére (48-ról 425-re) emelkedett, míg 2010-ben a felderített esetek száma a megelőző évihez képest 57 százalékkal, 275-re csökkent.

A pénzhamisítást és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisítását, jogosulatlan felhasználását megvalósító bűnelkövetők gyakran bűnszövetségben, illetve bűnszervezetben, nem ritkán külföldi elkövetők részvételével valósítják meg a bűncselekményeket.

Lazult a számviteli fegyelem

Csődbűncselekmény miatt tavaly 295 ügyben indult büntetőeljárás, ez érdemben kevesebb a 2008-as 416, illetve a 2009-es 402 esetnél. A számviteli előírások megszegése miatti bűncselekmények száma viszont emelkedő tendenciájú, a 2009-ben regisztrált 859 eset után 2010-ben 1310 cselekmény vált ismertté. Az ügyészség szerint a számviteli fegyelem rohamos romlását jelzi a számviteli fegyelem megsértése miatti bűnesetek gyors növekedése (2008: 461, 2009: 859, 2010: 1310 eset). Hasonlóan ugrásszerű emelkedés volt tapasztalható a felszámolási eljárások eredményes lefolytatását részben vagy egészben meghiúsító számviteli kötelezettség-szegések vétségének számában (2009: 1580, 2010: 2483 eset).

Akad olyan terület, ahol eredményesebb lett a bűnfelderítés: amíg 2008-ben egyetlen pénzmosási ügyet sem sikerült feltárni, addig a 2009-ben már 21 esetben a pénzmosás szándékos bűntettének és 25 ügyben gondatlanságból elkövetett vétségének elkövetését regisztrálták, 2010-ben pedig a feltárt bűntettek száma 9, a vétségeké pedig 8 volt - derül ki az ügyészségi jelentésből.

HOZZÁSZÓLÁSOK