GVH-eljárás a MÁV ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gazdasági erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt versenyfelügyeleti eljárást indított a Magyar Államvasutak Rt.-vel szemben, a versenytörvény 21. §-a és a Római Szerződés 82. cikke alapján. A vizsgálat tárgyát a MÁV Rt. a vasúti piacnyitást követően megjelenő magán vasúttársaságokkal szemben alkalmazott esetleges kizáró jellegű üzleti gyakorlata képezi - közölte a GVH.
NAPI Online, 2005. május 30. hétfő, 12:58
Fotó:

Az uniós csatlakozással egybeeső vasúti piacnyitást követően a hazai vasúti piacon több magyar magán vasúttársaság is megjelent. A cégek a vasúti árufuvarozásba kívántak bekapcsolódni, amelyhez a vasúti pálya és más pályatartozékok használatára, illetve egyes járulékos szolgáltatásokra a vasúti infrastruktúrát üzemeltető MÁV Rt.-vel kell szerződést kötniük. A pályahasználati szerződéskötés és a pályához való hozzáférés körülményeit több GVH-hoz érkezett bejelentés is kifogásolta.

A Versenyhivatal 2005. február 9-én indított eljárást az állami vasút pályahasználati szerződésében foglalt egyes pénzügyi feltételek vizsgálatára, amelyek indokolatlanságuk esetén akadályozhatják a szerződéskötésre kötelezett versenytárs vasutak piacra lépését és működését. A Versenyhivatal április 29-én a versenyfelügyeleti eljárás kiterjesztéséről határozott és további olyan magatartásokat is vizsgálat alá vont, amelyekkel a MÁV Rt. - fuvarozói piaca és piaci helyzete védelme érdekében - akadályozhatja a vasúti piacon kialakuló versenyt, illetve annak erősödését. A kiterjesztett vizsgálat az állami vasúttársaság kezelésében lévő vasúti pályaelemekhez való hozzáférésre, a MÁV Rt. részéről nyújtott szolgáltatások díjának indokoltságára, illetve a vasúttársaság fuvaroztatóival feltételezhetően megkötött kizárólagos megállapodásokra terjed ki.

Az eljárásban az erőfölényes helyzet fennállásának tisztázását követően kerülhet sor a vizsgált magatartások visszaélésszerűségének megállapítására. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának ügyzáró határozatát a vizsgálat elrendelésétől számított 180 napon belül kell meghoznia, az elintézési határidőt a hivatal indokolt esetben két alkalommal, egyenként 180 nappal meghosszabbíthatja.

HOZZÁSZÓLÁSOK