Itt a törvényjavaslat a Nemzeti Földalapról

A működőképes családi gazdaságok kialakításának elősegítését, a szakirányú végzettséggel rendelkező agrárvállalkozók földhöz jutásának támogatását, valamint a földárak és -haszonbérek alakulásának befolyásolását is célul tűzi ki a Nemzeti Földalapról szóló törvényjavaslat, amelyet a vidékfejlesztési miniszter terjesztett pénteket a parlament elé.
MTI-Eco, 2010. július 2. péntek, 17:24
Fotó:

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet négy módon lehet hasznosítani. Ezek: nyilvános pályázaton történő eladás, illetve haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adás, továbbá földcsere.

Nem köthető hasznosítási szerződés azzal, aki csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll, köztartozással rendelkezik, illetve vagyonhasznosítási eljárásban három éven belül hamis adatot szolgáltatott.

A földtulajdonosok felajánlhatják az NFA-nak a földjüket, ezért a helyben kialakult piaci árat fizeti az alapkezelő.

A megkötött szerződés tartalmából nyilvános a szerződő neve, a föld fekvése és helyrajzi száma, az ellenszolgáltatás összege, és a fizetési határidő, valamint haszonbérletnél és vagyonkezelésnél a szerződés időtartama is. A nettó 5 millió forintnál magasabb ellenértékű szerződéseket az NFA a honlapján teszi közzé.

A korábbi szerződéseknél az NFA jogutóda a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, és ez nem számít szerződések módosításnak.

A Nemzeti Földalap kezeli az állam tulajdonában lévő mező- és erdőgazdasági földterületeket. Az állam tulajdonosi jogait az agrárpolitikáért felelős miniszter - a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) útján - gyakorolja az alap felett. A miniszter évente számol be az Országgyűlésnek a földbirtok-politikai irányelvek érvényesüléséről, ehhez észrevételeket csatol a Birtokpolitikai Tanács. Ez utóbbi dönt a Nemzeti Földalapban lévő olyan földterületek hasznosításáról, amelynek értéke eléri a 100 millió forintot, a területe pedig a 100 hektárt.

HOZZÁSZÓLÁSOK