Januárban indul a Nemzeti Külgazdasági Hivatal

A jövő év elején indul az ITD Hungary Zrt. feladatait tovább vivő Nemzeti Külgazdasági Hivatal, amellyel a kabinet többek között a kis- és középvállalkozások (kkv-k) külgazdasági törekvéseit és a külföldiek magyarországi befektetéseit kívánja előmozdítani.
MTI-Eco, 2010. november 21. vasárnap, 10:48
Fotó:

A legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent, és 2011. január elsején hatályba lépő kormányrendelet szerint a hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely egy központi és több belföldi területi szervből áll.

A kormány október 27-én döntött arról, hogy központi hivatallá alakul az ITD Hungary Zrt. - a kormány export- és befektetés-ösztönzési feladatokat ellátó eddigi háttérintézménye - és hogy a 2011. január elsejétől felálló új hivatal tulajdonosi és felügyeleti jogait a nemzetgazdasági miniszter gyakorolja.

A hivatal többek között javaslatot tesz a kereskedelemfejlesztés és befektetés-ösztönzés rövid, közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági és egyéb feltételrendszer kialakításának irányaira, valamint részt vesz a külgazdasági stratégia végrehajtásában és segíti a kereskedelemfejlesztésért és befektetésösztönzésért felelős minisztert e tevékenysége ellátásában.

A rendelet szerint ezenkívül közreműködik a kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési szakmai anyagok összeállításában, előkészíti a külföldi befektetők magyarországi befektetéseivel kapcsolatos egyedi döntési javaslatokat, illetve részt vesz a kereskedelemfejlesztési és befektetésösztönzési elképzelések kidolgozásában és valósításában, emellett előkészíti a kiemelt beruházási projektek támogatásával kapcsolatos kormányzati döntéseket.

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal, kereskedelemfejlesztési tevékenysége keretében közreműködik például az exportlehetőségek felkutatásában, üzleti partnerek közvetítésében és üzletember-találkozók megszervezésében a magyar vállalkozások számára, valamint információkat gyűjt és továbbít kkv-knak az export és tőkekihelyezési tevékenységgel elérhető európai uniós és magyarországi pályázati lehetőségekről.

A befektetésösztönzési tevékenysége körében többek között információkat nyújt a hivatal a magyarországi befektetési, jogi, adózási és pénzügyi környezetről, ezenkívül olyan egyablakos rendszert működtet, amely segíti a külföldiek tájékozódását a befektetési lehetőségeket illetően és felgyorsítja a külföldi befektetői döntések meghozatalát. A hivatal koordinálja a barna- és zöldmezős, valamint a vegyesvállalati befektetések előkészítését és cégadatbázisok készítésével segíti és szervezi a magyar beszállítók részvételét a külföldi befektetések megvalósításában.

HOZZÁSZÓLÁSOK