Központilag lassítják a földhivatali bejegyzéseket?

Az agrárpiaci szereplők szerint a földhivatalok lassítják a bejegyzési kérelmeket, várva az új földtörvényre, a vidékfejlesztési tárca szerint szó sincs erről, minden ütem szerint halad.
Kiss Melinda, 2013. január 23. szerda, 12:13
Fotó: Napi.hu

A Napi Gazdaság szerdai számának cikke

A készülő új földtörvényben szereplő, a gazdasági társaságok, illetve az 500 hektárnál nagyobb területen gazdálkodók földbérleti lehetőségeinek korlátozására számítva az érintettek az elmúlt fél évben nagy számban a jelenlegi lehetőségekhez igazodva szerződésmódosítás, bérleti futamidő-hosszabbítás, kisebb mértékben vásárlás, illetve jogszerű földhasználat-igazolás nyilvántartásba vételét jelezték a földhivatalokban. Ezzel kívánják biztosítani a jövőben a − várhatóan − nem túl kedvező változások után a működés és a növekedés lehetőségét.

A Napi Gazdaság több szereplőtől is úgy értesült, hogy a bejegyzések nehézkesek, országszerte több földhivatalban ugyanis központi utasításra − miszerint várják meg az új földtörvény hatályba lépését − lassítják az ügyintézést, kivárnak a bejegyzésekkel. A Vidékfejlesztési Minisztérium lapunk kérdésére közölte: nincsenek ezzel kapcsolatos elmaradások a földhivatalokban, mivel a járási hivatalok naprakészen vezetik azokat. Amennyiben pedig a jogszerű földhasználat igazolása után továbbra is ügyintézési késedelmet tapasztalnak az ügyfelek, a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény alapján az eljáró földhivatal felügyeleti szervénél van lehetőség jogorvoslatra.

A bérelt földeken tevékenykedő gazdálkodói kör azonban emellett több, 2012 végén elfogadott bürokratikus akadályon is kénytelen átküzdenie magát a haszonbérleti szerződések földhasználati nyilvántartásba való bejegyzéséhez. Az egyik változás, hogy akkor is ki kell függeszteni a bérleti szerződések módosítását, ha csak a haszonbérlet időtartamát módosítják, vagy ha a bérleti díjat csökkentik. Ez alól csak akkor mentesülnek a gazdák, ha a meglévő szerződés eleve tartalmazott ilyen megállapodást, és utóbb ennek megfelelően módosult a szerződés. A törvény szerint e rendelkezéseket csak a hatályba lépés, vagyis 2012. december 28-a után megkötött szerződésekre kell alkalmazni, míg az addigra már aláírt szerződések esetében 30 napot ad a nyilvántartásba való bejegyzésre. További változás, hogy december vége óta a szerződéseket és a kapcsolódó módosításokat is egységes okiratba kell foglalni, ráadásul ez a nyilvántartásról szóló rendelet szerint a hatályba lépésekor már folyamatban lévő, és a megismételt eljárásokra is vonatkozik. Mindez lassítja és drágítja a szerződésmódosításokat.

A földhasználati nyilvántartással kapcsolatos változások azonban nem állnak meg itt. A 2013 júliusától működő földhasználati összesítőt előkészítendő a földhasználók január elsejétől kötelesek bejelenteni a földhasználati nyilvántartásba területi mértéktől függetlenül − vagyis az egy hektár alattiakat is − minden termőföld, valamint mező- és erdőgazdasági belterületi föld használatát is a földhivataloknak. Ezen túlmenően a már bejegyzett földhasználóknak február−márciusban kötelező adatszolgáltatás keretében − változásbejelentés kivételével díjmentesen − be kell jelenteniük a személyi számukat, állampolgárságukat, a gazdasági társaság esetén pedig a statisztikai törzsszámukat.

HOZZÁSZÓLÁSOK