Külkereskedelmi forglom január-februárban

Az első két hónapban - előzetes adatok alapján - a kivitel 1350 milliárd forint, a behozatal 1555 milliárd forint volt. Folyó áron számolva az előző év azonos időszakához képest a kivitel és a behozatal egyaránt 34%-kal növekedett. Az áruforgalmi mérleg hiánya 205 milliárd forint, ez 55 milliárd forinttal több, mint az egy évvel korábbi. A külkerhiány dollárban 730 millió, euróban 780 millió.
Máté Dániel, 2001. április 10. kedd, 09:00
Fotó:

A forgalom dollárban mért értéke a kivitelben 4760 millió, a behozatalban 5490 millió dollár volt, ami a kivitelben és a behozatalban egyaránt 21%-os növekedést jelent. Az áruforgalmi mérleg hiánya 730 millió dollár volt, 140 millió dollárral nagyobb az egy évvel korábbinál. A fizetéssel nem járó tételekkel korrigált mérleg hiánya 570 millió dollárt tett ki.
Euróban a kivitel 5080 millió, a behozatal 5860 millió euró volt, a forgalom mindkét irányban 29%-kal növekedett. A külkereskedelmi mérleg hiánya 780 millió euró szinten alakult.
Az előző év azonos időszakához viszonyítva a vámbelföld kivitele 27%-kal, a behozatal 31%-kal, míg a vámszabad területek kivitele 44%-kal, behozatala 42%-kal növekedett. A forgalomnak a közvetlen behozatal figyelembevételével számított egyenlege a vámszabad területeken 130 milliárd forint aktívumot mutat, míg a vámbelföld forgalmában 335 milliárd forint passzívum képződött.
A kivitelben az árufőcsoportok közül a 61%-os részarányt képviselő gépek és szállítóeszközök forgalma 40%-kal növekedett. Ebből is kiemelkedő a műszerek kivitelének 78%-os növekedése. A 30%-os részarányt képviselő feldolgozott termékek exportja 27%-kal növekedett.
A behozatalban az árufőcsoportok közül ugyancsak meghatározó súlyt képviselő 52%-os részarányú gépek és szállítóeszközök forgalma 39%-kal növekedett. A súlyarányát tekintve 35%-os részesedésű feldolgozott termékek importja 27%-kal nőtt. Az energiahordozók részaránya az importban 7% volt, behozataluk forintértéke - döntően a földgáz jelentős áremelkedésének következtében - 46%-kal növekedett.

HOZZÁSZÓLÁSOK