Madár István a Káldor-díj 2015-ös kitüntetettje

Idén Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője kapta a Káldor-díjat.
Napi.hu, 2016. április 29. péntek, 11:57
Fotó: Napi.hu

A Káldor-díjban olyan hazai közgazdász részesülhet, aki munkásságával jelentősen hozzájárult a hazai gazdaságpolitikai problémák megoldásához, vagy azok értelmezéséhez.

Bod Péter Ákos, a kuratórium elnöke adta át a Káldor-díjat Madár Istvánnak, a Portfolio.hu vezető elemzőjének. Méltatásában kiemelte, hogy a díjazott magas színvonalon, ideológiai elfogultságok nélkül, közérthetően mutatja be a magyar gazdaság előtt álló kihívásokat és értékeli az azokra adott gazdaságpolitikai válaszokat. Publikációi széles tematikát fednek le, a bérdinamikától az adórendszeren keresztül az euró bevezetésének kérdéséig. Madár elemzései tudományos megalapozottsággal, gyakran kutatóintézetekkel való együttműködésben készülnek. Elismerésében korábbi oktatói munkája is szerepet játszott.

Madár a díj átvétele alkalmából Világgazdasági és magyar gazdasági kilátások címmel tartott előadást, megvizsgálva a felzárkózás problematikáját, az ezzel kapcsolatos várakozásokat és lehetséges forgatókönyveket.

Az eddigi díjazottak
ÉvNév
1999Király Júlia
2000Bihari Péter
2001Oblath Gábor
2002Belyó Pál
2003Darvas Zsolt
2004Cséfalvay Zoltán
2005Gáspár Pál
2006Barcza György
2007Voszka Éva
2008Palócz Éva
2009Hamecz István
2010Benczes István
2011Győrffy Dóra
2012Kármán András
2013Kutasi Gábor
2014Koren Miklós
2015Madár István
Forrás: Napi.hu-gyűjtés

A kilenctagú zsűri az év elején szavazott, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságpolitika tanszéke által felterjesztett három jelölt közül választotta ki a nyertest, aki a Gáspár Pál Emlékalapítvány mai rendezvényén vehette át az emlékplakettet. A konferencián előadást tartott még Farkas Beáta, a Szegedi Egyetem professzora, valamint Koren Miklós és Kutasi Gábor, a Kaldor-díj két korábbi kitüntetettje.

Andor László tanszékvezető egyúttal bejelentette, hogy a Gazdaságpolitika tanszék az év második felében nemzetközi konferenciát rendez Nicholas Kaldor emlékére, rangos külföldi és hazai előadókkal.

HOZZÁSZÓLÁSOK