Magyarország: oldódik a béna kacsa állapot

A Magyar Közlönyben pénteki dátummal, márciusi elsejei hatályba lépéssel megjelent kormányhatározat kissé oldotta a január 20-tól elrendelt döntési moratóriumot.
Domokos László, 2010. február 27. szombat, 12:15
Fotó:

A lazítás nyomán a kormány arra hívja fel tagjait, hogy a vezetésük vagy irányításuk alá tartozó központi államigazgatási szervek, illetve más költségvetési szervek, továbbá a vagyonkezelésükbe tartozó vagy a részvényesi joggyakorlásuk alá eső gazdasági társaságok  – az uniós forrásból meg valósuló, támogatási szerződéssel rendelkező projektek meg valósításához szükséges közbeszerzések kivételével – csak olyan közbeszerzési eljárást indító hirdetményt tegyenek közzé, amelynek eredményeként az eljárást lezáró ajánlatkérői döntés 2010. június 30-át követően hozható meg. Újdonság a kivételek megnevezése, valamint a pontos dátum (korábban "a következő kormány minisztereinek kinevezését követően" kitétele szerepelt).

A gazdasági miniszter esetében az új szabály az, hogy 2010. április 1-től a következő kormány minisztereinek kinevezéséig az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) bíráló bizottságai - a hivatalban levő kabinet megbízatása megszűnéséig az ÚMFT keretében 2010. január 20. előtt meghirdetett pályázatokra benyújtott projektek, a kormány által eddig nevesített kiemelt projektek, valamint kétfordulós pályázat esetén az elsõ fordulóban a bíráló bizottság által támogatott projektek kivételével - ne tegyenek javaslatot projekt támogatására.

Az agrárminiszternek pedig arról kell gondoskodnia, hogy 2010. április 1-jétől a következő kormány minisztereinek kinevezéséig az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrás terhére – a 2010. január 20-a előtt hatályos jogcímrendeletek alapján beadott pályázatoknak a mostani kabinet megszűnéséig történő elbírálása kivételével – kötelezettségvállalás ne történjen. Itt az újdonság az, hogy a futó kiírásokra beadott pályázatokat elbírálják.

A jogszabály-módosítás előzménye, hogy több érdekéképviseleti és szakmai szerv is úgy találta, felesleges szigorú a januári kormányhatározat. A megbeszélések eredményeként a kormány úgy döntött, az uniós forrásból megvalósuló és már támogatási szerződéssel rendelkező közbeszerzéseket kiveszi a moratórium hatálya alól, így ezek folytatódhatnak, nem állnak le a munkálatok több hónapra.

A döntési moratórium személyi kinevezésekre vonatkozó része változatlan maradt: március 1-jét követően nem lehet új vezetőket kinevezni sem az egyes minisztériumoknál, sem pedig a központi államigazgatási szerveknél, illetve ezek helyi szerveinél. Nem lehet minisztériumokban szakmai tanácsadói és főtanácsadói címet adományozni. A minisztériumokban és a központi költségvetési szerveknél április 1-jét követően csak a közfeladatok zavartalan ellátásához szükséges kötelezettségvállalásokról születhet döntés.

HOZZÁSZÓLÁSOK