Növelik az államháztartási hiányt

A parlament költségvetési bizottsága módosító javaslatot nyújtott be az idei központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz, amely 14,8 milliárd forinttal rontja a 2014. évi központi költségvetés hiányát, amely így 1151,4 milliárd lesz.
MTI, 2014. november 12. szerda, 18:31

A javaslat indokolása szerint a hiányrontást olyan pénzügyi tranzakciók eredményezik, amelyek az uniós módszertan szerint nem hiányrontók, hanem semlegesek a költségvetés egyenlegére nézve.

Az indítvány 47,672 milliárd forint összegben tartalmaz olyan tételeket, amelyek ronthatják az uniós módszertan szerinti hiányt. Ezek költségvetési fedezeteként ugyanilyen összegben csökken az Országvédelmi Alap előirányzata. Az indoklás szerint az alap csökkentett összege is megfelelő módon biztosítani tudja a kitűzött 2,9 százalékos uniós módszertan szerinti hiánycél teljesülését.

A javaslat szerint a magyar állam legkésőbb 2014. augusztus 31-i hatállyal ellenérték nélkül átvállalja a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) által 2011. szeptember 7-én kibocsátott 35 milliárd forint tőkeösszegű, a pályavasúti tevékenység működtetéséhez szükséges kötvénytartozást és annak járulékait. A MÁV-ot a tartozásátvállalással kapcsolatban nem terheli illetékkötelezettség.

Egy másik módosítás elengedné a 2009. évi költségvetési törvényben a Roma Kulturális Központ létrehozására biztosított támogatás jogtalan igénybevétele miatt a fővárost terhelő visszafizetéshez kapcsolódó igénybevételi és késedelmi kamatfizetési kötelezettséget.

A postai szolgáltatásokról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a Magyar Posta Zrt. mint egyetemes postai szolgáltató jogosult arra, hogy méltánytalan többletterheit megtérítsék. A törvény 2014 szeptemberében hatályba lépett módosítása szerint az állam köteles a méltánytalan többletterhet megelőlegezni, a javaslat ennek a fizetési kötelezettségnek a fedezetét is megteremti.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer - amely az egyes, közteher-megfizetésekkel összefüggő visszaélések visszaszorítását, valamint az élelmiszer-biztonság növelését szolgálja majd - bevezetéséhez széles körű informatikai és egyéb fejlesztések, beszerzések szükségesek, ehhez teremt költségvetési fedezetet 8,55 milliárd forint összeggel a javaslat. Az indoklás szerint a beruházás eredményeként az áfacsalások visszaszorítása révén növekedni fognak a központi költségvetés bevételei.

Az Eximbank Zrt. tőkéjének 20 milliárd forintos emelését is tartalmazza a javaslat, ami az indoklás szerint az exporttevékenység finanszírozásán keresztül megvalósuló gazdaságélénkítés érdekében - a banki aktivitás bővítését támogatja.

Módosítanák az állami vagyonnal kapcsolatos kiadásokat is 312,3 milliárdról 335,7 milliárd forintra. Bővült ugyanis a megvásárolandó részesedések köre, másrészt a vételárak összege is módosult (Főgáz Zrt. 79 186,3 millió forint, Antenna hungária Zrt. 56 milliárd, AVE Magyarország Kft. 14 milliárd forint kiadás).

A Paks II projekt állami hitelből történő megvalósítása indokolttá teszi a lebonyolítást végző társaság közvetlen állami tulajdonba vonását. A részesedésvásárlások mindegyike esetében cégértékelések alapján állapítják meg a vételárat. A Főgáz önkormányzati tulajdoni hányada és a Magyar Gáz Tranzit Zrt. esetében az értékmeghatározás a törvénymódosítás benyújtását követően vált véglegessé, ezért a kiadási előirányzatok pontosítása szükséges - a javaslatban 8,55 milliárd forint kiadás szerepel erre a célra.

HOZZÁSZÓLÁSOK