Projektgazdák figyelem! Kompenzálja az áfamelést az NFÜ

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kompenzálja az áfaemelést az uniós forrásokból támogatott projektek megvalósulása érdekében.
NAPI, 2012. március 13. kedd, 10:17
Fotó: Napi.hu

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a 2012. január 1-jétől hatályba lépett, megemelt áfa-tartalmat - mint a projektgazdáknak fel nem róható, jogszabályban bekövetkezett változás miatti költségnövelő tényezőt - kompenzálni kívánja - közölte az NFÜ. Az ügynökség ezzel segíti elő, hogy a folyamatban lévő projektek megvalósulását az áfa mértékének növekedése ne befolyásolja negatívan. A kormány elfogadta a 4/2011 (I.28.) kormányrendelet módosítását, amely lehetővé teszi, hogy a strukturális alapok és a kohéziós Alap támogatásában megvalósuló projektek áfaemelésből adódó költségnövekményét az NFÜ a projektgazdák számára kompenzálja.

Minden olyan projektgazdát kedvezőtlenül érint az általános forgalmi adó emelése, amely a projekt egészét vagy egy részét tekintve nem rendelkezik áfa-levonási joggal - hífta fel a figyelmet az NFÜ. Eltérő mértékben ugyan, de minden operatív programot érinthet az áfa emelése, mivel az mind az eszközbeszerzéseket, mind az igénybe vett szolgáltatásokat terheli. Ezért az NFÜ úgy kívánja felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, hogy a projektgazdák számára a le nem vonható áfával érintett beszerzéseket vagy szolgáltatásokat az adóemelés ne érintse kedvezőtlenül, a projektek az eredeti tartalommal és határidővel megvalósulhassanak.

Áfakompenzációra jogosult minden olyan projekt kedvezményezettje, ahol a pályázat költségvetését nem 27 százalékos áfával tervezték meg és a projektgazda nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására, ezért a projektje keretében elszámolható költség a le nem vonható áfa, és az áfaemelés tényleges költségnövekedést okoz.

Ezt kell tenniük azopknak, akiknek már van támogatási szerződése

A kompenzáció a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem keretében igényelhető a közreműködő szervezeten keresztül legkésőbb a záró kifizetési igényléssel egyidejűleg, és annak biztosítása a támogatási szerződés módosítását igényli. Az áfaemelés miatti többletkiadásra is érvényesíteni kell a társfinanszírozás és kockázatmegosztás elvét (a kedvezményezettnek arányos önrészt kell biztosítania), valamint csak az igazolható és realizált többletkiadás lehet a kompenzációs kifizetés alapja - hangsúlyozza az NFÜ.

Az áfa mértékének változása miatti költségnövekmény részletezése és a költség-növekedés mértékének alátámasztása a kedvezményezett feladata. A támogatási szerződés-módosítási kérelemhez csatolni kell a projekt megemelt áfamértékkel átdolgozott költségvetését.

Ezt kell tenniük azoknak, akiknek még nincs támogatási szerződése

A 2009. július 1-jét megelőzően benyújtott és 20 százalékos, 2009. július 1. és 2011. december 31-e között benyújtott és 25 százalékos áfával tervezett, támogatási döntéssel már rendelkező projektek esetében a költségvetés áttervezhető a szerződéskötést megelőzően 27 százalékos áfamértékkel és magasabb támogatási igénnyel.

A 2012. január 1-je előtt már benyújtott, de támogatási döntéssel még nem rendelkező projektek esetében a támogatási döntés meghozatalakor a 25 százalékos áfával tervezetett projektelemek/költségkategóriák maximálisan elszámolható költsége 1,6 százalékkal automatikusan megemelésre kerül.

A 20 százalékos áfával tervezett projektelemek esetében az elszámolható költséget 5,83 százalékkal emelik meg.

Amennyiben a támogatási szerződéssel még nem rendelkező kedvezményezett igényt tart a megemelt támogatási összegre, úgy a támogatási szerződés megkötéséig át kell dolgoznia a költségvetését az áfanövekmény tervezett összegével; nyilatkoznia szükséges az elszámolható költség megemeléséből adódó megemelkedett önrész, illetve - amennyiben releváns - biztosíték rendelkezésre állásáról.

Az áttervezés eredményeképpen a támogatási szerződésbe már a megemelkedett áfa-tartalommal kerül a megtervezett költségvetés, így ez lesz a későbbi elszámolás alapja.

HOZZÁSZÓLÁSOK