Sietniük kell a civil szervezeteknek

Csak a fővárosban több mint tízezer civil szervezet létesítő okiratait kell módosítani 2016. március 15-ig az új polgári törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódhatnak a korábban regisztrált érintettek a Fővárosi Törvényszék Markó utcai épületében rendezett Civil Napon csütörtökön - adta hírül a bíróság sajtóosztálya.
MTI, 2015. november 25. szerda, 07:49
Fotó: Napi.hu

Jövő március 15-ét követően minden jogi személy - ezen belül a civil szervezetnek minősülő egyesületek és alapítványok is - csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirattal működhet törvényesen. A Fővárosi Törvényszéken nyilvántartott több mint 20 ezer civil és egyéb szervezetből mintegy 12 ezer még nem hozta összhangba alapító okiratát, illetve alapszabályát az új Ptk.-val.

Az érintett szervezetek akkor is kötelesek létesítő okiratukat felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, ha egyébként nem kívánták volna megváltoztatni. Felül kell vizsgálni minden olyan egyesületnek és alapítványnak a létesítő okiratát, amely az új Ptk. hatálybalépésekor - tavaly március 15-én - már nyilvántartásba bejegyzett, vagy már a nyilvántartásba vételi eljárás alatt álló volt. (A kötelezettség tehát azokra a civilszervezetekre nem vonatkozik automatikusan, melyek tavaly március 15-e után kezdeményezték bejegyzésüket.)

Az egyesületek és alapítványok nyilvántartási eljárásai illetékmentesek. A civil szervezet létesítő okiratának módosítása iránti kérelmet változásbejegyzési kérelemként kell benyújtani az illetékes, nyilvántartást vezető törvényszékhez. A szükséges formanyomtatványok letölthetők a központi bírósági internetes oldalról.

A változásbejegyzés iránti kérelmeket elektronikus úton, vagy papír alapon - postán, személyesen, vagy a bíróságokon rendszeresített gyűjtőládába helyezve - lehet előterjeszteni. A beadványok kizárólag elektronikus úton nyújthatók be abban az esetben, ha a kérelmező közhasznú jogállású, vagy jogi képviselővel jár el, illetve, ha az érintett szervezet egyszerűsített változásbejegyzési eljárás lefolytatást kéri. Egyszerűsített eljárásban bírálja el a bíróság a változásbejegyzési kérelmet, ha a létesítő okiratot a jogszabályban meghatározott mintaokirat felhasználásával módosítják. A központi bírósági honlapon az elektronikus benyújtás részletes szabályai is megismerhetők.

A jogszabályok szerint nem kell ugyanakkor módosítani a létesítő okiratot akkor, ha a módosításra csak azért lenne szükség, mert olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek a létesítő okiratban, amelyek az új Ptk.-nak már nem felelnek meg. Nincs szükség az egyesületek alapszabályainak módosítására csak azért, hogy benne legyen az alapító tagok neve, lakóhelye, és általában nem kell módosítani a létesítő okiratot, ha annak felülvizsgálata során az érintett szervezet azt állapítja meg, hogy az nem ütközik az új Ptk. valamely kötelező rendelkezésébe.

Ha egy szervezet létesítő okirata 2016. március 15-ét követően nem felel meg az új Ptk. rendelkezéseinek, az törvénysértően fog működni.

Az érintetteknek felvilágosítást nyújt a Fővárosi Törvényszék ügyfélszolgálata, továbbá felhasználhatók a bíróságok központi internetes oldalán közzétett és segítségként kidolgozott okiratsablonok, melyek egyébként nem azonosak az egyszerűsített eljárásban alkalmazandó mintaokiratokkal, használatuk nem kötelező és nem is eredményezi a változás azonnali bejegyzését.

A bíróságoknak a törvény 60 napot ad a változásbejegyzési kérelmek érdemi elintézésére. A Fővárosi Törvényszék folyamatosan várja a változás bejegyzési kérelmeket, hogy elkerülhető legyen a határidő lejárta előtti dömpingszerű ügyintézés.

HOZZÁSZÓLÁSOK