Térdre rogyott a magyar ipar

2008-ban az ipari termelés volumene 1,1 százalékkal alacsonyabb volt, mint 2007-ben. 2008 decemberében az ipari termelés az előző év azonos időszakához viszonyítva 19,6 százalékkal, munkanaphatástól megtisztítva 23,3 százalékkal csökkent - derült ki a KSH részletes adataiból.
NAPI Online, 2009. február 16. hétfő, 09:15
Fotó:

Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel is kiigazított ipari termelési index decemberben 15,1 százalékkal esett vissza. Az ipari termelésben éves szinten 1992-ben regisztráltunk utoljára visszaesést (9,7 százalék). 2008 folyamán az ipari kibocsátás júniustól (július és szeptember kivételével) fokozatosan és egyre nagyobb mértékben csökkent - az előző évben még 8,2 százalékos bővülést mértünk. A létszám-kategóriás adatok alapján 2008 egészét tekintve és decemberben is az exportorientált nagyvállalati körben figyelhető meg a legnagyobb csökkenés - tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal.

A KSH által közölt felülvizsgált adatok a hazai ipar 2008-as évi teljesítményére vonatkozóan megegyeznek az első becsléssel. A Decemberi ipari termelés főszámai éves összehasonlításban szintén azonosak az első becslésben megadottal, ám rosszabbak lettek a november havi adatokhoz képest. Itt az előzetes becslés szerint 14,6 százalékos visszaesést vártak a felülvizsgált adatok 15,1 százalékról szóltak.

Az ipar nemzetgazdasági ágazatai közül 2008 decemberében a feldolgozóipar termelése az előző év azonos hónapjához viszonyítva jelentősen, 23,3 százalékkal visszaesett; a csekély súlyú bányászat termelése pedig kiugróan, a két és félszeresére emelkedett, nagyrészt a kőolaj-, földgázkitermelés, szolgáltatás ágazat kimagasló növekedésének köszönhetően. Az év utolsó hónapjában a villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás kibocsátása 3,3 százalékkal alacsonyabb volt, mint az előző év azonos időszakában, részben a 2007. véginél enyhébb időjárás hatására (az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint 2008 decemberében az egy évvel korábbi átlagos középhőmérsékletnél 3,4 C-kal magasabbat mértek).

Novemberhez hasonlóan decemberben is a feldolgozóipar minden alágában csökkenés figyelhető meg. Az ágazatok közül a legnagyobb mértékben a feldolgozóipari termelés közel 30 százalékát kitevő villamos gép, műszer gyártása mérséklődött (32,6 százalékkal). Az alágon belül a híradás-technikai fogyasztási cikkek gyártása szakágazatban felére zuhant a termelés. 28,9 százalékkal alacsonyabb volt a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása, ami nagyrészt a készletről történő értékesítés következménye. A feldolgozóipari termelés több mint egyhetedét adó járműgyártás termelése is jelentősen, 27,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, elsősorban a külpiaci kereslet erőteljes visszaesése miatt. A hasonló súlyú élelmiszer, ital és dohány gyártása 8,9 százalékkal mérséklődött.

A 2007. évi 8,8 százalékos növekedéssel szemben a feldolgozóipari termelés volumene 2008 egészét tekintve 1,8 százalékkal maradt el az előző évitől, ami az első félév 5,8 százalékos termelésbővülésének, illetve a második félév 8,9 százalékos csökkenésének az eredője. 2008-ban az alágak felében regisztráltunk növekedést. A három legnagyobb súlyú alág közül csak a járműgyártás kibocsátása haladta meg az előző év szintjét (1,2 százalékkal), a villamos gép, műszer és az élelmiszer, ital és dohány gyártásában 3,2, illetve 7,7 százalékos csökkenés figyelhető meg. Az év folyamán az élelmiszeriparban mindössze egy hónapban volt növekedés; a két gépipari alágban a gazdasági válság hatására a nyári hónapoktól kezdett visszaesni a termelés. Ez utóbbi jelenség az ágazatok többségét hasonlóképpen érintette.

2008-ban az ipari export 0,8 százalékkal, decemberben az exportkereslet drasztikus visszaesése következtében már 22 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A külpiaci értékesítés növekedési üteme negyedévről negyedévre mérséklődött, és először augusztusban (7,9 százalékkal) volt alacsonyabb az előző év azonos hónapjához mérten. 2008-ban a teljes ipari értékesítés 52 százaléka, a feldolgozóipari értékesítés 66 százaléka került exportra. 2008-ban a feldolgozóipari export 0,6 százalékkal, decemberben 22,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. 2007-ben még 15,9 százalékos exportnövekedést regisztráltunk.

Az év utolsó hónapjában a feldolgozóipar legnagyobb exportőrének számító, a feldolgozóipari kivitel több mint négytizedét adó villamos gép, műszer gyártásának exportvolumene számottevően, 27,1 százalékkal esett vissza. Ugyanakkor a feldolgozóipari export közel egyötödét képviselő járműgyártás kivitele 31,7 százalékkal alacsonyabb volt, mint az előző év azonos időszakában.

Az ipar belföldi értékesítése 2008-ban 2 százalékkal, decemberben 11 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. 2007-ben még 2,6 százalékos volumenbővülést regisztráltunk. A feldolgozóipar hazai eladásai az év egészét tekintve 3,4 százalékkal, decemberben 9,7 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól, ami elsősorban az exportra termelő vállalkozások hazai beszállítói hálózatait érintő megrendelések visszaesésével függ össze. 2007-ben hasonlóan 2008-ban a feldolgozóipar legnagyobb alága, a belföldi értékesítés közel egynegyedét képviselő élelmiszer-, ital-, dohánygyártás hazai eladásaiban visszaesés (9,3 százalék) figyelhető meg, de a decemberi csökkenés (4,6 százalék) nem érte el az éves átlagot. A feldolgozóipar hazai értékesítésének egyhatodát adó kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás belföldi eladásai 2008-ban 4,4 százalékkal nőttek; decemberben 1,1 százalékos volumencsökkenés következett be.

A külföldi és hazai kereslet jelentős szűkülését támasztja alá, hogy 2008 decemberében a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelése 37,2 százalékkal visszaesett 2007 azonos hónapjához viszonyítva. Az új exportrendelések 37,9 százalékkal, az új belföldi rendelések 33,2 százalékkal csökkentek. Az összes rendelésállomány 16,1 százalékkal alacsonyabb volt, mint az előző év decemberében.

Az egy főre jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 2008-ban - 0,2 százalékos létszámbővülés mellett - 1,5 százalékkal alacsonyabb volt a 2007. évinél. A feldolgozóipar termelékenysége az ipari átlagnál jobban, 2,4 százalékkal csökkent.

Az előző évhez képest az ipari termelés 2008-ban Magyarország területi egységei közül csak a Dél-Dunántúlon nőtt (0,8 százalékkal). A többi régióban 0,2 és 6,4 százalék közötti volumencsökkenést regisztráltunk. Decemberben már minden régióban visszaesés volt megfigyelhető.

HOZZÁSZÓLÁSOK