Trükközött a biztosító, vesztett a bíróságon

A biztosító ügyfele kevesellte a 11,5 millió forintos kártérítést, ezért a bírósághoz fordult. Első fokon nem kapott egy fillért sem, másodfokon további 1,7 milliót kapott, majd a Kúria úgy vélte, 6,9 millió jár neki, pluszban.
Németh Géza, 2017. szeptember 1. péntek, 06:40
Fotó: Napi.hu

A Bírósági Határozatok honlapon megjelent jogeset arra példa, hogy egy biztosítási szerződést másképpen értelmez a biztosító, az ügyfél és a bíróság is, de végül az utóbbi ítélete lesz a döntő.

Történt pedig, hogy a biztosító ügyfele olyan élet- és személybiztosítást kötött, amely baleset-biztosítási fedezetet is tartalmazott. Az ügyfél egy közlekedési balesetben annyira megsérült, hogy maradandó egészségkárosodást szenvedett. Ennek a mértékét - a szerződés szerint - csak a biztosító orvosa állapíthatta meg, majd ennek arányában járt a kártérítés.

A biztosító orvosa 46 százalékos egészségkárosodást határozott meg. A biztosítási összeg - erre az esetre - 19,2 millió forint volt. Miután a szerződés szerint a biztosítottnak járt az egészségkárosodás aránya alapján meghatározott biztosítási szolgáltatás további 50 százaléka is, a biztosító 11,5 millió forintra hozta ki az általa fizetendő kártérítést.

Az ügyfél ezt kevesellte és a bírósághoz fordult. Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy a szerződési feltételeknek az a pontja, amely így szól: "ha a biztosított a maradandó egészségkárosodásnak a biztosító orvosa által megállapított mértékével nem ért egyet, a biztosító felülvizsgáló orvosszakértőjéhez fordulhat" - érvénytelen, mivel nem ismeri el a független orvosszakérő véleményét. Amúgy pedig az ügyfélnek nem jár több pénz, hiába hivatkozott arra, hogy másképpen tájékoztatták, mint ami a szerződésben volt.

A károsult ezt az ítéletet megfellebbezte, és ért is el némi eredményt, mert az ítélőtábla megítélt még neki pluszban 1,7 millió forintot. Ez pedig úgy jött ki, hogy a 46 százalékos egészségkárosodáshoz - a szerződés szerint - 13,2 millió forint kártérítés tartozik. Ebből már megkapott az ügyfél 11,5 milliót, így jár még neki a különbözet, azaz 1,7 millió.

A károsult ebbe sem nyugodott bele és felülvizsgálatot kért a Kúriától. Jól tette, mert a legfőbb bírói fórum - a szerződés általa elvégzett értelmezése szerint - a javára kalkulált. A számítás így szólt: a 19,2 milliós biztosítási összeg 50 százaléka 9,6 millió forint, míg a szerződés szerint a 46 százalékos egészségkárosodásra fizetendő összeg 8,8 millió forint. A kettő együtt 18,4 milliót tesz ki, amelyből a biztosító kifizetett már 11,5 milliót, így jár még az ügyfélnek további 6,9 millió forint.

HOZZÁSZÓLÁSOK