Újabb egészségügyi törvénymódosítások - jön a Betegregiszter és a Nemzeti Betegfórum

Hétfőn elfogadta az Országgyűlés az újabb egészségügyi "salátatörvényt", így a jövőben a gyógyszerek támogatásánál számítani fog a "beteg-együttműködés", az egészségügyi régiókat hamarosan felváltják a térségek, az új pszichoaktív anyagok, vagyis a tudatmódosító szerek ellenőrzése pedig szigorodni fog.
MTI, 2011. december 5. hétfő, 21:59
Fotó: Napi.hu

A Ház 272 igen szavazattal, 38 nem ellenében és 10 tartózkodás mellett fogadta el az erről szóló kormányzati előterjesztést.

A módosítások értelmében a jövőben gyógyszerek támogatásában számítani fog, hogy a beteg megfogadja-e az egészségügyi szakemberek gyógyszerszedésre, táplálkozásra és életvitelre vonatkozó javaslatait.

Régió helyett térség

Az egészségügyi ellátás nem régiós, hanem térségi alapon szerveződik majd. Ehhez szabályozzák a finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltató ellátási kötelezettségeit, melyben megkülönböztetik az országos várólista, a térségi várólista, az intézményi előjegyzés, valamint a betegfogadási lista alapján teljesítendő fekvő- és járóbeteg-szakellátásokat. A térségi várólistákat az egészségügyi szolgáltatók által vezetett intézményi várólisták alapján - kormányrendeletben meghatározottak szerint - 2012. április 30-ig kell létrehozni.

Az egészségügyi térségekben az egészségpolitika kialakításában közreműködő szerv az úgynevezett Térségi Egészségügyi Tanács lesz. Az egyes egészségügyi térségekben ki kell dolgozni úgynevezett térségi egészségfejlesztési programot, amelynek tartalmaznia kell egyebek mellett a térségben élő lakosság számának, korösszetételének, egészségi állapotának várható változását, az egészségügyi szolgáltatások igényének várható alakulását, a térségi egészségügyi szolgáltatók szakmai jellemzőit, fejlesztési terveit.

Az egészségügyi szolgáltatók járóbeteg-szakellátási kapacitásait és az azokhoz tartozó ellátási területet 2012. november 30-ig kell megállapítani. Az egészségügyi alapellátások körzeteit, illetve több településre kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét a települési önkormányzatok közösen állapítják meg.

Jön a Betegregiszter

Létrehozzák az egészségügyi adatokat tartalmazó Betegségregisztert, amelyben "személyazonosításra alkalmatlan módon" egy kapcsolati kód fűzi majd össze az ellátott beteg, az egyes ellátási események, köztük a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelések adatait. A Betegségregiszterre vonatkozó részletes szabályokat, az egészségügyi adatok kezelésének részletes előírásait és többek között az elektronikus vényre vonatkozó részletszabályokat a miniszter rendeletben állapítja majd meg.

Új pszichoaktív anyagok szabályozása

A törvénymódosításban rögzítik: aki új pszichoaktív anyagot az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, "bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő". Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokat vagy vegyületcsoportokat, vagyis azon szerek listáját, amelyek a központi idegrendszer működésének befolyásolása révén alkalmasak a tudatállapot, a viselkedés vagy az érzékelés módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló mértékű a közegészségügyre is fenyegetést jelenthetnek, a kormány rendeletben határozza majd meg.

Szintén külön kormányrendeletben szabályozzák majd az új pszichoaktív anyaggá minősítés, valamint az új pszichoaktív anyag kockázatértékelésének részletes eljárási szabályait is, mely szabályozásnak - egy a zárószavazás előtti módosító javaslat értelmében - március elsején kell hatályba lépnie.

Dohányzási korlátozás

Egy másik zárószavazás előtt érkezett módosító pedig arról rendelkezik, hogy szintén külön kormányrendeletben meg kell állapítani a dohányzási korlátozásra, valamint a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó feliratok és jelzések tartalmát, formáját; a kombinált figyelmeztetéseket, valamint azok alkalmazásának részletes szabályait, továbbá a dohánytermékek előállításának, forgalmazásának és ellenőrzésének a jövedéki törvény szabályozási körébe nem tartozó egyéb feltételeit, továbbá az egészségvédelmi bírság befizetésének, nyilvántartásának részletes szabályait is.

Létrejön a Nemzeti Betegfórum

A betegszervezetekkel való kapcsolattartás fórumaként létrejön a Nemzeti Betegfórum, amelyet az adott betegségben szenvedőket képviselő társadalmi szervezetek alkotnak. A javaslat tartalmazza az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) 2012. január elsejei kormányrendeletben történő létrehozásához szükséges törvényi alapok megteremtését is.

A módosítások értelmében a jövőben nem csupán szülő nő, illetve a csecsemőt örökbe fogadni szándékozó nő lenne jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre, hanem amennyiben a szülő nő egészségi állapota miatt a gyermekét nem tudja gondozni, vagy meghal, akkor a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, a gyám, vagy az örökbefogadó férfi is.

Változik a praxisjog, az ügyeleti szabályozás

A törvénymódosításban megújítják a praxisjogot. A kormányrendeletben kijelölt praxiskezelő regisztrálja a praxisjogokat, valamint a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat, kormányrendeletben meghatározottak szerint kamatmentes kölcsönt nyújt a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvosoknak.

Módosítják az egészségügyi dolgozók ügyeletére vonatkozó szabályozást is. Ez alapján a heti 40 órás teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó számára a rendes munkaidő terhére az egészségügyi szolgáltató heti 16 óra egészségügyi ügyeletet is elrendelhet.

A hatósági ellenőrzésben - a mintavétel mellé - bevezetik az úgynevezett próbavásárlást, amely többek között a multi-level marketinges, internetes, csomagküldő szolgálaton keresztüli forgalmazás ellenőrzésében jelent majd nagy segítséget.

HOZZÁSZÓLÁSOK