Újabb gondok az autófinanszírozásnál

A pénzügyi felügyelet (PSZÁF) újabb vezetői körlevélben hívja fel a figyelmet a kockázatokra a gépjármű-finanszírozásnál.
NAPI, 2009. augusztus 25. kedd, 10:30

Mint kifejtik: a kapott visszajelzések szerint korábbi tájékoztatásuk hatására a piaci szegmensben vállalt kockázatok csökkentek, de az ezt követően lefolytatott vizsgálatai során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy akad még tennivaló. A megfelelő működéshez ugyanis - hangsúlyozzák - nemcsak a pénzügyi intézmények, hanem a pénzügyi ágazaton kívüli szolgáltatók (kereskedők, gyártók, importőrök) együttműködése is szükséges. Javasolják például, hogy csak olyan partnerekkel alakítsanak ki az intézmények tartós együttműködést, amelyek kockázatvállalási hajlandósága (például a likviditás szem előtt tartása) konzervatív, azaz a pénzügyi ágazatban megszokott szintű, annál kirívóan nem magasabb. A PSZÁF külön kitér az ügynökökre. Indokoltnak tartja például, hogy a likviditási és elszámolási kockázatok megfelelő kezelése érdekében a megbízó tájékozott legyen ügynöke egyéb (ide tartozik a készletfinanszírozás), a közvetített pénzügyi szolgáltatás teljesítésére szintén hatással levő megállapodásairól is. A teljesítési kockázatok oldaláról a felügyelet kiemelt jelentőségűnek tartja az ügyfél felé történő fizikai teljesítés (leszállítás) és a pénzügyi teljesítés között eltelt idő tartamának rövidítését, ezért javasolja, hogy az adott ügylettel érintett gépjárműtípus kapcsán a piacon szokásosnak tekinthető teljesítési határidőktől (általában két-három hét) való eltérés okait a pénzügyi szolgáltató minden esetben vizsgálja. Kiemelik még, hogy elkerülendő az olyan szerződéses kapcsolatok fenntartása, amelyek során lehetővé válik, hogy a kereskedő számára a vevőfinanszírozás keretében átutalt, illetve a nagykereskedő (gyártó, importőr, márkafinanszírozó) részére továbbutalt összeget a kereskedőnek a nagykereskedőnél más jogcímen fennálló tartozásába számítsák be.

HOZZÁSZÓLÁSOK