Változnak az oktatási törvények is

Több ponton kezdeményezi az oktatási tárgyú törvények módosítását Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere, aki javaslatát pénteken nyújtotta be az Országgyűlésnek.
MTI, 2016. október 28. péntek, 16:42
Fotó: Napi.hu

A 37 oldalas dokumentumban többek között rögzítik: annak érdekében, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) fenntartásában lévő köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei átadás-átvétele a tankerületi központok számára megfelelően előkészíthető legyen és az az átállás zökkenőmentesen megtörténjen, a tankerületi központoknak, mint költségvetési szerveknek már 2016. november 30-ával létre kell jönniük. Ezzel összefüggésben előre kell hozni annak a rendelkezésnek a hatályba lépését, amely alapján a tankerületi központokban dolgozók a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá fognak tartozni.

Garanciális elem is épül a törvénybe, amikor az oktatásért felelős miniszter döntési jogkörébe kerül az iskolai körzethatárok meghatározása, különös figyelemmel a hátrányos helyzetű tanulók arányára, abban az esetben, amikor a kormányhivatal és az állami fenntartó nem tud egyetértésre jutni.

A javaslat tartalmazza, hogy kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feltételek szerint hozható létre az alapfokú és a középfokú oktatás szakászának követelményeihez kapcsolódóan a nemzetiségi nyelv és a nemzetiségi népismeret oktatása céljából.

A módosítás pótolja a pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatás képesítési előírásait a szakképzésben és az alapfokú művészeti iskolák egyes tanszakain, ahol nincs szakirányú felsőoktatási képzés. A rendelkezés elsősorban a kisebb lélekszámú nemzetiségek esetében segíti a nemzetiségi nevelés-oktatás megszervezését azzal, hogy határon túli pedagógusok számára is lehetővé teszi - bizonyos feltételek mellett - a nemzetiségi iskolában történő tanítást, anélkül, hogy diplomájukat honosítani kellene.

A javasolt módosítás a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél elismerésével, a honosítással kapcsolatos szakértői feladatok ellátására vonatkozó szabályozást olyan formában egyszerűsíti, hogy jelentős tény, vagy körülmény megállapításához szükséges szakvélemény kialakítására bizottság helyett egyedi szakértő kirendelésére nyílik lehetőség.
Mivel a jelenlegi szabályozás nem áll teljesen összhangban a gyermekek jogairól szóló New York-i egyezménnyel, a javaslat az egyezménnyel összhangban szabályozza a nem magyar állampolgárok óvodába járási és tankötelezettségét.

A módosítás alapján minden kiskorú gyermeket, tanulót ingyenes alapfokú oktatásban kell részesíteni, és 18 éves életkor alatt minden tanulót megillet a köznevelésben való részvétel a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett, állampolgárságától, és a tartózkodás jogcímétől függetlenül, amennyiben három hónapon túl érvényes jogcímen tartózkodik Magyarországon.

HOZZÁSZÓLÁSOK