Dimenzió egyesület: indulhat az állományátruházás (bővített)

Az MNB – egy korábbi bírósági döntést követően – törvényi kötelezettségét teljesítve ismételten visszavonta a Dimenzió egyesület tevékenységi engedélyét, mivel az egyesületnek hiányzik a minimális tőkeszükségletet fedező alapvető szavatoló tőkéje. Az ügyfelek megtakarításai rendelkezésre állnak, a jegybank döntése nyomán az egyesület szerződésállományának átruházását felügyeleti biztosok koordinálják - adta hírül a jegybank.
Domokos László, 2017. november 24. péntek, 09:46
Fotó: Admiral Markets

Az MNB ma közzétett határozatában ismételten visszavonta a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (Dimenzió egyesület) tevékenységi engedélyét. Ennek megfelelően a Dimenzió egyesület új biztosítási szerződést nem köthet, meglévő szerződéseit nem hosszabbíthatja meg, s azok kötelezettségeit nem növelheti. A jelenleg szerződésekből eredő kötelezettségeket ugyanakkor az engedély visszavonása után is teljesítenie kell.

A jegybank a biztosítottak érdekeinek védelmében egyúttal a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) által kijelölt felügyeleti biztosokat bízta meg a Dimenzió egyesület biztosítási szerződésállományának átruházásának lebonyolítására, ennek lezárultáig pedig a biztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben a - tevékenységi engedéllyel már nem bíró - intézmény működtetésére. A felügyeleti biztosok mandátuma az állomány-átruházás eredményes, pénzügyi teljesítéssel zárult és az MNB felé igazolt lezárásáig tart.

Idén május 24-én egy jogerős bírósági döntés felfüggesztette az MNB 2016. november 8-i határozatának a Dimenzió egyesület engedélyének visszavonására és az állomány-átruházásra vonatkozó pontjainak végrehajtását. A jegybank ezután 2017. június 1-jétől helyszíni ellenőrzés mellett célvizsgálatot folytatott le a Dimenzió egyesületnél annak tisztázására, hogy annak tőkehelyzete megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, illetve a személyi, tárgyi feltételek is megvannak-e annak biztonságos további működéséhez. A vizsgálathoz kötődő ideiglenes intézkedésként a PSFN által kijelölt felügyeleti biztost rendelt ki az egyesülethez, illetve megtiltotta új biztosítási szerződések megkötését vagy a meglévők meghosszabbítását.

A célvizsgálat szerint a Dimenzió egyesületnek 2016. december 31-ére vonatkozóan hiányzott a minimális tőkeszükségletet fedező alapvető szavatoló tőkéje. A jegybank ezért - az ilyen esetre vonatkozó, eltérést nem engedő törvényi rendelkezésnek megfelelően - döntött a tevékenységi engedély visszavonásáról és egyéb, szükséges intézkedések meghozataláról.

A Dimenzió egyesület ügyfeleinek az állományátruházás kapcsán most nincs teendőjük, megtakarításaik rendelkezésre állnak. A folyamatról a PSFN tájékoztatást nyújt, s annak lezárulta után 30 napon belül az átvevő biztosító vagy önkéntes nyugdíjpénztár is értesítést küld nekik. Ha egy ügyfél úgy dönt, az állomány-átruházás alatt is átléphet egy önkéntes nyugdíjpénztárba vagy visszavásárolhatja életbiztosítási szerződését. Az egyes ügyfelek személyes érdekei eltérők lehetnek, így célszerű a döntés előtt tájékozódni (a visszavásárlás, átlépés anyagi terheiről, az adókedvezmény alakulásáról) - közölte az MNB.

Reagált a Dimenzió
Az közleménye egyoldalúan mutatja be a biztosító helyzetét - reagált a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület felügyelőbizottsága és igazgatósága december 12-én.

Az egyesület vezető testületei tartalmi és folyamati szempontból is prejudikáltnak tartják a több mint két éve tartó folyamatot. A tények összefüggéseikben és elemeikben sem felelnek meg a biztosítói szervezetekkel szemben állított általános követelményeknek, az egyesület által felkínált reális megoldások elutasítása pedig nem felel meg az érintett több mint 20 ezer ügyfél érdekeinek, a ma még lezáratlan pereket is tekintve idő előttinek tartjuk az állományok átadását kierőszakoló lépéseket - olvasható a közleményben.

Eszerint nincs szó a Dimenzió Egyesület rossz működéséről vagy akár bedőléséről. Az ügyfelek pénze a biztosítónál - még az MNB kommunikációja szerint is - teljes biztonságban van.

A Dimenzió küldöttei, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai nem hagyják leépíteni és felszámolni a biztosítót. Azt reméljük, hogy az általunk javasolt - és az MNB által sok tekintetben meg nem válaszolt - intézkedési tervvel a ma már közel felére zsugorodott állomány a Dimenzió Biztosító körében maradhat, természetesen ügyfeleink, tagjaink érdekében együttműködve az MNB-vel - írták a reagálásban.

HOZZÁSZÓLÁSOK