Egymás után kaszálja el a bankokat a felügyelet

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a napokban, hetekben tömegesen jelenteti majd meg azokat a határozatokat, amelyek a magatartási kódex betartásának célvizsgálata alapján születnek - tudtuk meg Binder István szóvivőtől.
B. Varga Judit, 2010. szeptember 21. kedd, 07:55
Fotó:

A Napi Gazdaság keddi számának cikke

A felügyelet összesen harminc intézménynél folytatott ellenőrzést az ügyben. Ebben a körben az első fecskéket az HSBC Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és az Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zrt. elmarasztalása jelentette, a Providenttel kapcsolatban is kiadtak már egy határozatot, de ezt a társaságot nem bírságolták meg.

Az HSBC Credit Zrt. késedelmesen fizető ügyfeleinek küldött fizetési emlékeztető és felszólító leveleiben nem közölte a hátralékos törlesztőösszeg mértékét tőke és ügyleti kamat szerinti bontásban. A társaság az első ügyfélértesítéseket követő többi fizetési felszólításában nem hívta fel az ügyfelek figyelmét a számukra folyamatosan növekvő kamatteherre. A felszólító levelekben pedig nem szerepelnek teljeskörűen az egyes várható jogkövetkezmények sem.

A magatartási kódex előírása szerint ugyanakkor valamennyi fizetési emlékeztetőben és felszólító levélben fel kell hívni a késedelmes ügyfél figyelmét a teljes fennálló tartozás összegére, a fizetendő kamatra, a késedelmi kamat mértékére és arra, hogy nemfizetés során a kamatteher folyamatosan nő, illetve jelezni kell a fizetés elmaradása miatti jogi következményeket is.

Az Erste Leasing Zrt. 2010 januárja óta nem írta elő a magatartási kódexben foglaltak betartását a szolgáltatásnyújtásában részt vevő ügynökeivel, megbízottaival kötött szerződéseiben, illetve ennek kapcsán nem módosította fennálló megállapodásait. Annak ellenére, hogy a kódex előírja: a dokumentumot aláíró pénzügyi intézményeknek az ügynökeikkel és megbízottaikkal kötött szerződésben is kötelezniük kell e partnereiket a kódexben foglaltak betartására.

Az önszabályozó rendelkezések megsértését - hangsúlyozta Binder - nem csak ilyen célvizsgálatok alapján szankcionálja a felügyelet. Több esetben az ügyet (mint például az OTP büntetésénél) ügyfélpanasz indította el. A bírságok már most milliós nagyságrendűek, de mivel a kódexben foglalt rendelkezések be nem tartása egyúttal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény megsértését is jelenti, ennél jóval nagyobb összegek kiszabására is sor kerülhet a jövőben.

HOZZÁSZÓLÁSOK