Jegyzőkönyv a megfelelőség értékelésről és az ipari termékek elfogadásáról

2001 július 1-én hatályba lépett az a jegyzőkönyv (PECA), melyet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség írtak alá. A megállapodás célja az ipari termékek kereskedelmi forgalmának megkönnyítése a megfelelőségi értékelés kölcsönös elfogadása révén. A TÜV Rheinland Hungária Kft. a jegyzőkönyvben foglalt termékek széles körének megfelelőségi igazolása területén kínálja szolgáltatásait.
Kummer Krisztián, 2002. június 7. péntek, 15:08

Jegyzőkönyv a megfelelőség értékelésről és az ipari termékek elfogadásáról (PECA)(84/2001. (V.30) Kormányrendelet)

Az egyezmény

Magyarország a csatlakozási tárgyalások során komoly eredményt ért el az Európai Unió szabad piacához való közelítésben.
Ehhez szükséges volt, hogy:
- egyrészt az egyes termékek megfelelőségére vonatkozó magyar jogszabályok alapvetően átvegyék a közösségi jogot,
- másrészt a magyar szabványosítás, a mérésügy, az akkreditáció, a megfelelőség értékelés, a piacfelügyelet, a termékek általános biztonsága és a gyártók felelősége is "harmonizáljon" a közösségi joggyakorlattal.
2001. július 1.-vel lépett hatályba az a jegyzőkönyv, amelyet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség és azok tagállamai írtak alá az ipari termékek kereskedelmi forgalmának megkönnyítésére.

A jegyzőkönyv (PECA), az ipari termékek megfelelőségének és értékelésének rendszerére kimondja, hogy azonos értékű és érvényű a Magyar Köztársaságban és az Európai Közösségben. Ennek a megállapodásnak következményeképpen a csatlakozást megelőző időszakban már Magyarországon is érvényesek azok az előírások, amelyek a termékek szabad árumozgását eredményezik.

Az egyezmény célja

Az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság
- kölcsönösen elfogadják azokat a termékeket, amelyek valamelyik fél országában kielégíti a jogszerű forgalomba hozatal követelményeit
- kölcsönösen elfogadják azokat az eredményeket (pl. tanúsítványokat) amelyet valamely fél országának kijelölt intézete a megfelelőség értékelésére kiállított
Milyen termékekre vonatkozik a PECA megállapodás?
Az egyezmény 8. Mellékletében felsoroltak értelmében az alábbi ipari termékcsoportok esetében alkalmazható a kölcsönös elfogadás elve (lásd kapcsolodó linkek: Milyen termékekre vonatkozik a PECA megállapodás).

Egy gyakorlati példa:
Magyar gépgyártó szeretné az általa gyártott présgépet forgalmazni Magyarországon és Olaszországban.
- Vizsgálat:
Eddig külön-külön be kellett vizsgáltatni a berendezést egy kijelölt magyar és egy az Európai Unióban illetékes vizsgáló intézetnél. 2001 június 1.-e óta - ezzel szemben - a gyártónak csak egy megfelelősség értékelési eljárást kell lefolytatnia, szabadon választhat az adott területen bejegyzett vizsgálóintézetek közül - szerződhet akár magyar akár EU illetékességű intézettel -, csak arról kell csak meggyőződnie, hogy az adott laboratórium szerepel-e a Magyarországnak átadott brüsszeli jegyzéken:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb

A TÜV Rheinland Hungária Kft. Vizsgálólaboratóriuma és Tanúsítóhelye az ipari termékek jelentős részének vizsgálatára és tanúsítására akkreditált, Brüsszelben regisztrált intézet (regisztrációs / notified body szám: 1008), és így a PECA egyezményben szereplő termékek jelentős részének szabványossági vizsgálatára és tanúsítására jogosult Magyarországon és az Európai Unióban.

További információ:

Thurnay Bence, Borsai Tamás
TÜV Rheinland Hungária Kft.
tel: 06-1-4611150
thurnay@hu.tuv.com
Honlap: www.tuv.hu

HOZZÁSZÓLÁSOK