Odacsapott az MNB: százmillió bírság a kötvényforgalmazóra

A HHolding Hungary Zrt. megsértette az értékpapírok zárt körben történő forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, ezért az MNB 100 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a társaságot - adta hírül a jegybank.
Napi.hu, 2014. március 6. csütörtök, 10:08
Fotó: Napi.hu

A jegybank a zártkörű forgalomba hozatal szabályainak sérelmét megállapító és szankcionáló határozatában kiemelten súlyosító körülményként értékelte, hogy az értékpapírok ellenértéke nem folyt be a kibocsátóhoz.

Az MNB jogelőd felügyeleti hatósága (PSZÁF) 2013-ban célvizsgálatot indított a HHolding Hungary Zrt-nél a kötvények forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából. A vizsgálat során a hatóság megállapította: a HHolding Hungary Zrt. HHolding-Largo Projekt Finanszírozási Kötvénye és a HHH Future Kötvénye forgalomba hozatalához kapcsolódó információs összeállítások nem tartalmazták az érdekeltek tájékoztatásának módját. Ezzel a társaság megsértette a kötvényről szóló kormányrendelet, illetve a tőkepiacról szóló törvény (Tpt.) vonatkozó rendelkezéseit. A zrt. a kötvények forgalomba hozatala során nem vett igénybe engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozást, hitelintézetet. A kibocsátó a két kötvény zártkörű forgalomba hozatalát az eljárás lezárását követően nem jelentette be a felügyelő hatóságnak, ami ugyancsak a Tpt. előírásaiba ütközik.

Az MNB a tőkepiac tisztasága ellen ható, súlyosító körülményként értékeli, hogy a cég a forgalomba hozatal vonatkozásában a kötvény, mint pénzkövetelést (ezen belül hitelviszonyt) megtestesítő értékpapír alapvető gazdasági rendeltetésével és így a tőkepiacon betöltött szerepével ellentétes magatartást tanúsított.

A történtek miatt az MNB figyelmeztette a zrt.-t a jogszabályok betartására, 15 napos határidővel kötelezte bejelentési kötelezettségeinek teljesítésére, továbbá 100 millió forint összegű felügyeleti bírságot szabott ki. A jegybank a bírság összegének meghatározásakor figyelembe vette a kibocsátott kötvények össznévértékének kiemelkedő volumenét (7 milliárd forint és 13 millió euró) is. A szankció mértékét befolyásolta az is, hogy az értékpapírok zárt körben történő forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok megsértése különös súlyú a tőkepiac biztonságos és zavartalan működésének, valamint a tőkepiac tisztaságának követelménye szempontjából.
Tekintettel arra, hogy a célvizsgálat során beszerzett bizonyítékok alapján bűncselekmény elkövetésének gyanúja is felmerült, az MNB büntetőeljárást kezdeményezett az illetékes rendőr-főkapitányságnál.

HOZZÁSZÓLÁSOK