Rés az adatvédelmi pajzson

Nem jelentik a minisztériumok az adatvédelmi biztos irodájának az elutasított személyes adatok kérelmét.
NAPI, 2008. május 7. szerda, 08:58
Fotó:

Erre ugyanis nincs törvényi kötelezettségük, csak Péterfalvi Attila egykori adatvédelmi biztos felhívása vonatkozik az ilyen ügyekre. Így kizárólag a közérdekű adatok kérelmének elutasításáról kötelező bejelentést tenniük az ombudsman felé. A bejelentésekből azonban úgy tűnik, hogy a minisztériumok többségében a közérdekű adatokkal kapcsolatban sem akadt nyilvánossá tételi probléma.

Tavaly összesen öt olyan tárcáról tud az ABI, ahol előfordult, hogy valamely közérdekű vagy személyes adat iránti kérelemnek nem tettek eleget. A többi minisztérium - köztük a pénzügyi, a külügyi és az egészségügyi - egyáltalán nem tett bejelentést az irodának közérdekű vagy személyes adatokra vonatkozó kérelmek visszautasításáról.

Országos szinten az összes állami adatkezelő szervnél a leggyakoribb elutasítási indok a személyes adatoknál az illetékesség hiánya, esetleg a kérelmezőnek nem volt jogalapja személyes adat kezelésére. Olyan is előfordult, hogy az érintett nem saját adat megismerésére irányuló kérelmet nyújtott be, ezért nem volt teljesíthető. Az adatkezelő szervek gyakran hivatkoznak nemzetbiztonsági érdekre vagy bűnüldözési okokra.

Tavaly a személyes adatok iránti kérelmek elutasításának okát csak a Honvédelmi Minisztérium (HM) jelölte meg, ez a jogalap és illetékesség hiánya volt. A HM volt ráadásul az a minisztérium, ahol a legtöbb elutasítás történt, a többi minisztérium ehhez képest elenyésző számú esettel találkozott.
Közérdekű adatok azok, amelyek nem minősülnek személyes adatnak és nem tartoznak törvény által meghatározott államtitkok, szolgálati titkok vagy hasonló adatfajták közé.

A közérdekű adatok megismerése nem célhoz kötött, az adatkérőnek nem kell az információszerzéshez fűződő érdekeltségét igazolnia, az adatkezelő szerv pedig nem vizsgálhatja azt. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek elutasításának legtöbbször az az oka, hogy a kért adat az adatkezelő szerv kezelésében nem található, vagy belső használatra készült, illetve döntést előkészítő adatról van szó.

Az elutasítás indokai között szerepel még, hogy a kért adat államtitkot, illetve üzleti titkot tartalmaz. Az államtitokra való hivatkozás a MeH legjellemzőbb ellenérve, míg az üzleti titokra a GKM gyakorlatában találhatunk példát, így a Hankook Tire-rel kötött szerződésre irányuló kérelmeket is ezen az alapon utasították el.

HOZZÁSZÓLÁSOK